CƠ KHÍ MINH QUANG CHUYÊN SẢN XUẤT :::
Tôn cuộn . lưới loa ,móc treo
Sàng đột lỗ,,sàng đột dập nổi .
Sàng đột dập, Nhôm chống trượt .
Nhận gia công đột dập, Tấm đột lỗ .
Lưới thép đục lỗ , Lưới thép đột lỗ hà nội .
Lưới thép dập lỗ , Lưới sắt lỗ nhỏ .
Lưới sắt dập lỗ , Lưới sàng đá .
Lưới sàng cát xây dựng, Lưới sàng .
Lưới lọc inox , Lưới kim loại đột lỗ .
Lưới inox lỗ tròn .
và rất nhiều các sản phẩm thông dụng khác
.các sản phẩm .nhôm .thép .inox.đang rất phỏ biến trên thị trường hiện