Chuyên chế tạo máy theo yêu cầu chính xác chất lượng cao

Công ty cổ phần công nghệ máy Minh Đức
Điện thoại: 0912. 818. 852 - 0913.395.499
Website: https://www.minhducmayvacongnghe.com/