Chứng chỉ ứng dụng CNTT là Chứng chỉ non sông, chứng nhận kiến thức sử dụng CNTT đúng theo Chuẩn do Bộ tin tức và media quy tắc, được phát hành trên Thông tư 03/2014/TT-BTTT.
nơi đây Chứng chỉ tin học đất nước mới (thay mang lại Chứng chỉ Tin học A, B trước đây) cũng như gồm 02 cung cấp độ: căn bản cũng như sâu xa.
Chứng chỉ đưa vào CNTT có thể gọi dưới nhiều tên sau: Chứng chỉ tin học tổ quốc hoặc Chứng chỉ xác nhận kiến thức dùng CNTT theo chuẩn nước nhà.
Luyện thi chứng chỉ tin học đi theo thông tư 03 chuẩn bộ giáo dục huấn luyện nhanh nhất, hiên Liên Việt Education đang tổ chức luyện thi cũng như cấp cho chứng chỉ tin học mang lại các bạn học viên, chứng chỉ tin học căn bản phù hợp với tất cả đối tượng người dùng, chứng chỉ tin học văn phòng cho quý vị làm về nghành nghề văn phòng. Cửa Hàng chúng tôi được cung cấp chứng chỉ tin học thi công chức nhà nước
1. Những đối tượng người tiêu dùng NÀO NÊN THI để mang CHỨNG CHỈ NÀY?
Chứng chỉ ứng dụng CNTT cơ bản là cần thiết khái niệm sinh viên (cần hoàn thành nhiều văn bằng chứng chỉ nhằm xuất sắc nghiệp, xin việc làm) hay viên chức, cán bộ đang công tác tại các Cơ quan ngôi nhà nước nhằm hoàn thành hồ sơ kiến thức và kỹ năng dùng CNTT theo đúng nhiều yêu cầu do Cơ quan nhà nước ban hành.
Chứng chỉ đưa vào CNTT sâu xa khẩn cấp đối với những cán bộ, Chuyên Viên cần hoàn thành hồ sơ thể hiện kiến thức chất lượng cao về dùng CNTT, thuận lợi đến việc thăng tiến, tăng bậc lương.

2. CẦN HỌC cũng như THI các PHẦN NÀO để ĐẠT CHỨNG CHỈ ứng dụng CNTT CƠ BẢN?
Thông tư 03/2014/TT-BTTTT chuẩn mực Chứng chỉ cơ bản bao gồm 6 mô đun:
 • nhiều hiểu biết cơ bản về CNTT (IU01)
 • sử dụng máy tính xách tay căn bản (IU02)
 • Soạn thảo văn bản thoả thuận cùng với MS Word (IU03)
 • sử dụng bảng tính với MS Excel (IU04)
 • trình chiếu với MS Power Point (IU05)
 • sử dụng Internet căn bản (IU06)


3. CẦN HỌC cũng như THI những PHẦN NÀO để ĐẠT CHỨNG CHỈ ứng dụng CNTT NÂNG CAO?
Thông tư 03/2014/TT-BTTTT quy định 09 mô đun giống như dưới đối với Chuẩn sử dụng CNTT chuyên sâu.
thí sinh cần đủ 2 điều kiện: (i) đã xuất hiện Chứng chỉ đưa vào CNTT cơ bản (nêu trên) + (ii) Thi cũng như đạt buổi tối thiểu 03 trên 09 mô đun sâu xa (bên dưới) nhằm đc cung cấp Chứng chỉ đưa vào CNTT sâu xa.
 • xử lý văn bản sâu sát (IU07)
 • dùng bảng tính chuyên sâu (IU08)
 • dùng trình chiếu sâu xa (IU09)
 • dùng hệ chủ tịch cơ sở dữ liệu (IU10)
 • xây dựng đồ họa hai chiều (IU11)
 • chỉnh sửa ảnh (IU12)
 • chỉnh sửa trang thông tin điện tử (IU13)
 • an ninh, bảo mật tin tức (IU14)
 • dùng phần mềm có kế hoạch dự án (IU15)


4. CHỨNG CHỈ TIN HỌC B ngày nay xuất hiện CÒN chất lượng NỮA KHÔNG?
Chứng chỉ Tin học B nếu như thi trước ngày 10/8/2016 nhưng vẫn xuất hiện giá trị đi theo chuẩn mực trên Thông tư 17/2016 của Bộ tin tức và media.
nhiều nhà tuyển dụng, nhiều Cơ quan ngôi nhà nước tiếp tục vẫn ưu ái những Chứng chỉ ứng dụng CNTT mới hoặc các Chứng chỉ nước ngoài rộng (như IC3, MOS).

5. NÊN HỌC IC3, MOS hoặc CNTT căn bản cũng như NÂNG CAO?
Ngày 31/8/2015, Bộ thông tin và truyền thông có công văn số 2819/BTTTT-CNTT về việc công nhận bài thi IC3 đáp ứng yêu cầu về chuẩn kỹ năng và kiến thức dùng CNTT căn bản và bài thi MOS đảm bảo nhu cầu về chuẩn kiến thức dùng CNTT sâu xa.
như thế, phụ thuộc vào nhu cầu của trường học và cơ quan tuyển dụng, làm công việc mà có quyết định chọn thi các chứng chỉ CNTT căn bản, sâu sát hay IC3, MOS mang đến hợp lý.