Về nguyên tắc tài sản của vợ chồng là tài sản chung khi ly hôn sẽ được chia đôi cho cả hai phía, và chỉ chia cho vợ và chồng, không tính những người khác (trừ trường hợp vợ chồng thỏa thuận khác) nếu như chồng bạn không đồng ý bạn hoàn toàn có thể đề nghị Tòa án giải quyết việc chia tài sản.
[IMG]
Nguyên tắc chia tài sản, Tòa án sẽ căn cứ vào các tiêu chí như sau:

- tình cảnh gia đình của vợ, chồng

- Công sức đóng góp của vợ chồng đối với tài sản chung

- Lỗi của mỗi bên trong vi phạm quyền bổn phận của vợ chồng

- Bảo vệ lợi ích chính đánh của mỗi bên để tiếp tục lao động tạo thu nhập
>> Xem thêm: đơn ly hôn xin ở đâu
trách nhiệm trả lại tiền cho gia đình nhà chồng: như bạn trình bày, trong suốt thời gian chung sống, mẹ chồng có lo công việc và chăm sóc cho vợ chồng bạn; nay chồng các bạn cho rằng tài sản chung các bạn sẽ không được chia vì số tiền đó sẽ trả cho công lao của mẹ viện trợ các bạn. Điều này là không có cơ sở; bởi lẽ việc mẹ bạn chăm lo, và ứng tuyển cho các bạn được xem là xuất hành từ ý chí tình nguyện của bà, bà cũng không đề nghị các bạn cần phải hoàn tiền khi đó, chính vì thế đây được coi như một khoản tặng cho; cần không thể lấy tài sản chung để bù đắp cho mẹ chồng khi vợ, chồng không hợp nhất về việc chia tài sản.

Trên đây là nội dung tham vấn của chúng tôi về các thắc mắc tương tác đến vấn đề ly hôn, nuôi con và chia tài sản chung.
>> Xem thêm: ly hôn chia tài sản