Các câu hỏi phổ biến trong bảo vệ luận văn cao học thường có nội dung như sau
1. Tại sao em làm cái này ko làm cái kia? Đây là câu hỏi cực kỳ phổ biến nhóe. Ví dụ hỏi tại sao chọn mô hình của ông này, không chọn mô hình của ông kia… tại sao chọn bài học kinh nghiệm của cty này mà không chọn bài học kinh nghiệm của cty kia… tại sao sử dụng phỏng vấn sâu chứ không dùng thảo luận nhóm => phải luôn có lý do tại sao…

Các bạn có thể xem thêm các dịch vụ luận văn của luanvan1080.com :
+ nhận làm luận văn tốt nghiệp
+ nhận viết thuê chuyên đề

2. Phương pháp chọn mẫu của anh là gì? Để trả lời câu hỏi này bạn phải trả lời 2 ý: 1 là cơ sở chọn mẫu và thiết kế bảng câu hỏi căn cứ vào đâu?

3. Phạm vi nghiên cứu của luận văn thạc sĩ của anh chị là gì?

4. Tính khả thi của giải pháp thể hiện ở đâu?
5. Nguyên nhân vấn đề gặp phải là gì? Bởi rằng muốn giải quyết vấn đề phải biết được nguyên nhân sâu xa.

6. Tiêu chí chọn lựa đối tượng khảo sát đề tài này là gi?

7. Điểm mạnh yếu của doanh nghiệp là gì?

8. Chọn mẫu xác suất hay phi xác suất?

9. Vấn đề cty đang gặp phải là gì?

10. Cơ sở xây dựng bảng câu hỏi, nội dụng câu hỏi có liên quan gì đến mục tiêu nghiên cứu?

11. Hỏi một số vấn đề liên quan kết quả khảo sát về số lượng mẫu chọn: giới tính, trình độ, nam nữ bla bla cũng cần chuẩn bị để phòng bị hỏi. Ví dụ: ks nvien vp có trìh độ cao học trở lên => nhân viên phỏng vấn có bao nhiêu người? Bao nhiêu Đại Học bao nhieu Cao Đẳng bao nhiêu Cao học… Tính mà không ra đc con số trog khảo sát la mệt với đồng chí.

12. Điều kiện áp dụng giải pháp trong luận văn thạc sĩ của anh chị là gì?

13. Tại sao trong luận văn sử dụng phỏng vấn tay đôi mà không sử dụng thảo luận nhóm hay phỏng vấn sâu?

14. Lấy mẫu thuận tiện hay không thuận tiện? (Nên trả lời là không thuận tiện vì đã lọc đối tượng khảo sát).