Cảm biến Noshok - Sensor Noshok
Công ty CHÂU THIÊN CHÍ Là Nhà cung cấp Cảm biến Noshok Tại Việt Nam : Cảm biến Noshok, Sensor Noshok, Cảm biến áp suất Noshok, Cảm biến tính từ Noshok, Cảm biến lưu lượng Noshok, Đại lý Cảm biến Noshok, Nhà cung cấp Cảm biến Noshok, Nhà phân phối Cảm biến Noshok, Đại lý phân phối Cảm biến Noshok

NOSHOK là một nhà lãnh đạo ngành công nghiệp cung cấp các bộ chuyển đổi và truyền áp lực công nghiệp có độ tin cậy cao và có thể lặp lại. Nhiều phạm vi đo, tùy chọn đầu ra, kết nối quá trình và kết nối điện có sẵn. NOSHOK Đầu dò và máy phát công nghiệp rất lý tưởng cho các ứng dụng như HVAC, thủy lực và khí nén, máy ép phun, thiết bị đường sắt và máy ép dập & tạo hình, phát điện và thiết bị hàng không vũ trụ.

Đại lý Cảm Biến Noshok
Noshok 100-200-1-1-2-7

Noshok 100-750-1-1-2-7

Noshok 100-150-1-1-2-7

Noshok 300-5000-1-1-2-8

Noshok 300-150-1-1-2-8

Noshok 615-10000-1-1-8-8

Noshok 800 40 120 RTD

Noshok 300-60-1-1-2-8

Noshok 800-1-2-9000-2 RTD

Noshok 900--50/400-1-C-1-8-50-025-1

Noshok 850-1-8-50/400-2-040-6

Noshok 615-100-1-1-8-8

Noshok 40-310-5000

Noshok 100.3000.2.1.1.2.2

Noshok 100-100-1-1-2-1

Noshok 621-3000-1-1-2-6

Noshok 615-72000-1-5-2-36

Noshok 200-1-2-15 225-4

Noshok 100.30VAC.1.1.2.2

Noshok 1000-145-2-1

Noshok 200-10000-2-5-2-7

Noshok 615-10000-1-1-8-8

Noshok 3010-FFC 3

Noshok 300-2000-1-1-2-8

Noshok 200-100000-2-5-2-7

Noshok 615-100-1-1-8-8

Noshok 200-15000-1-5-3-2

Noshok 300-150-1-1-2-8

Noshok 625-300-1-1-2-8

Noshok 300-3000-1-1-2-8

Noshok 755-1500-1-1-8-24

Noshok 600-1000-1-1-2-8

Noshok 300-5000-1-1-2-8

Noshok 615-1000-1-1-2-8

Noshok 200-1000-1-5-2-7

Noshok 660-15000-1-3-2-7

Noshok 100-25-1-1-2-6

Noshok 300-1-2-150/425-8

Noshok 100-100-1-1-2-1

Noshok 615-58000-1-1-6-8

Noshok 660-1000-1-3-2-7

Noshok 201-3000-1-5-3-3

Noshok 300-2000-1-1-45-36

Noshok 300-100-1-5-2-8

Noshok 627-100-1-1-N-38-10

Noshok 200-100000-2-5-2-7

Noshok 202-100-3-3-2-1

Noshok 600-5000-1-1-2-8

Noshok 100-500-1-1-2-7

Noshok 615-2000-1-1-8-1

Noshok 755-7500-1-1-8- 24

Noshok 100-5000-1-1-2-6

Noshok 300-5000-1-1-2-8

Noshok 650-200-1-1-2-46

Noshok 100-1000-1-1-2-1

Noshok 800-2-2-3750-2 800

Noshok 300-15-1-5-2-7

Noshok 100-3000-1-1-2-7

Noshok 100-5-1-1-2-7

Noshok 612-5-1-1-N-50