Cảm biến áp suất Noshok
Công ty CHÂU THIÊN CHÍ là Nhà cung cấp Cảm biến Noshok Tại Việt Nam : Cảm biến áp suất Noshok, Cảm biến Noshok, Sensor Noshok, Cảm biến lưu lượng Noshok, Cảm biến tính từ Noshok,Đồng hồ áp suất Noshok, Đại lý Cảm biến Noshok, Nhà cung cấp cảm biến Noshok, Nhà phân phối cảm biến Noshok, Đại lý phân phối cảm biến Noshok

Noshok Được thành lập vào năm 1967, NoShok là một trong những công ty đầu tiên cung cấp đồng hồ đo áp suất chất lỏng. Quan trọng hơn, NoShok là công ty đầu tiên cung cấp bảo hành kéo dài ba năm đối với đồng hồ đo áp suất. Tiêu chuẩn chất lượng đó đã tồn tại hơn 40 năm. Cam kết về hiệu suất và dịch vụ sản phẩm của NoShok là một chính sách thành công liên tục được áp dụng ngày hôm nay cho các giải pháp đo lường điện tử của NoShok

Model : Cảm biến Noshok
Noshok 100-200-1-1-2-7

Noshok 100-750-1-1-2-7

Noshok 100-150-1-1-2-7

Noshok 300-5000-1-1-2-8

Noshok 300-150-1-1-2-8

Noshok 615-10000-1-1-8-8

Noshok 800 40 120 RTD

Noshok 300-60-1-1-2-8

Noshok 800-1-2-9000-2 RTD

Noshok 900--50/400-1-C-1-8-50-025-1

Noshok 850-1-8-50/400-2-040-6

Noshok 615-100-1-1-8-8

Noshok 40-310-5000

Noshok 100.3000.2.1.1.2.2

Noshok 100-100-1-1-2-1

Noshok 621-3000-1-1-2-6

Noshok 615-72000-1-5-2-36

Noshok 200-1-2-15 225-4

Noshok 100.30VAC.1.1.2.2

Noshok 1000-145-2-1

Noshok 200-10000-2-5-2-7

Noshok 615-10000-1-1-8-8

Noshok 3010-FFC 3

Noshok 300-2000-1-1-2-8

Noshok 200-100000-2-5-2-7

Noshok 615-100-1-1-8-8

Noshok 200-15000-1-5-3-2

Noshok 300-150-1-1-2-8

Noshok 625-300-1-1-2-8

Noshok 300-3000-1-1-2-8

Noshok 755-1500-1-1-8-24

Noshok 600-1000-1-1-2-8

Noshok 300-5000-1-1-2-8

Noshok 615-1000-1-1-2-8

Noshok 200-1000-1-5-2-7

Noshok 660-15000-1-3-2-7

Noshok 100-25-1-1-2-6

Noshok 300-1-2-150/425-8

Noshok 100-100-1-1-2-1

Noshok 615-58000-1-1-6-8

Noshok 660-1000-1-3-2-7

Noshok 201-3000-1-5-3-3

Noshok 300-2000-1-1-45-36

Noshok 300-100-1-5-2-8

Noshok 627-100-1-1-N-38-10

Noshok 200-100000-2-5-2-7

Noshok 202-100-3-3-2-1

Noshok 600-5000-1-1-2-8

Noshok 100-500-1-1-2-7

Noshok 615-2000-1-1-8-1

Noshok 755-7500-1-1-8- 24

Noshok 100-5000-1-1-2-6

Noshok 300-5000-1-1-2-8

Noshok 650-200-1-1-2-46

Noshok 100-1000-1-1-2-1

Noshok 800-2-2-3750-2 800

Noshok 300-15-1-5-2-7

Noshok 100-3000-1-1-2-7

Noshok 100-5-1-1-2-7

Noshok 612-5-1-1-N-50