Các cách sửa lỗi máy tính Windows 10 mất tiếng
  • Cách 1: Kiểm tra đầu nối thiết bị âm thanh
  • Cách 2: Sửa kết nối bằng Windows Audio Troubleshooter
  • Cách 3: Điều chỉnh định dạng âm thanh mặc định
  • Cách 4: Vô hiệu quá trình nâng cấp âm thanh
  • Cách 5: Cài đặt hoặc update Drivers âm thanh
  • Cách 6: Khởi động lại Audio Services
  • Cách 7: Dụng tool Fix No Sound của Driver Booster
  • Cách 8: Nâng cấp phiên bản Windows 10
  • Cách 9: Vô hiệu hóa Exclusive Mode
  • Cách 10: Kiểm tra độ trễ DPC

Xem hướng dẫn chi tiết tại đây
https://chothuelaptop.com.vn/cach-su...-thanh-win-10/