Đâu tiên bạn cách đăng ký sàn vcc exchange để đăng ký hoặc nhấn vào Đăng ký trên menu của trang chủ VCC Exchange.
Điền đầy đủ và chính xác các thông tin cần điền sau đó nhấn Đăng ký.

  • Email: Địa chỉ email của bạn.    Phone: Không bắt buộc điền số điện thoại.    Mật khẩu: Mật khẩu đăng nhập yêu cầu ít nhất 6 ký tự có 1 ký tự đặc biệt, 1 chữ viết hoa, 1 chữ số.    Xác nhận mật khẩu mà bạn vừa nhập ở trên.    Mã giới thiệu không bắt buộc phải điền.

VCC Exchange sẽ gửi email của bạn để kích hoạt tài khoản hướng dẫn đăng ký sàn vcc exchange, vào tin nhắn đến trong Email để kích hoạt.

Sau khi kích hoạt tài khoản thành công bạn trở về trang chủ và đăng nhập. Sẽ lại có một yêu cầu xác nhận đăng nhập đến mail của bạn. Lấy mã từ tin nhắn hoặc nhấn trực tiếp vào link liên kết để đăng nhập.

Nếu giao diện của bạn là ngôn ngữ khác muốn đổi về Việt Nam thì trỏ chuột vào phần ngôn ngữ ở phía ngoài cùng bên phải thanh menu. Bạn có thể chọn Quốc gia, Ngôn ngữĐơn vị tiền để sử dụng sàn dễ dàng hơn.