Ngành kinh doanh trọng điểm của quốc gia là du lịch, giáo dục, kinh doanh dịch vụ lưu trú đang phải trải qua một giai đoạn hết sức khó khăn. Nguồn doanh thu của các doanh nghiệp trên gần như là bằng 0 trong khi các chi phí hoạt động vẫn phải tiếp tục chi trả. Bởi lí do đó, các doanh nghiệp cần duy trì các khoản chi phí nào và loại bỏ khoản chi phí nào là điều hoàn toàn cần phải suy xét.

Chi phí marketing luôn luôn là khoản chi phí không nhỏ nhưng dù bất cứ thời điểm nào cũng không thể cắt bỏ khoản này. Đây là khoản giúp khách hàng hiểu hơn được giá trị của doanh nghiệp bạn. Nên quy cho cùng thì nên gọi đây là khoản đầu tư thì đúng hơn. Những công nghệ điển hình được sử dụng để phát huy tính phát triển của doanh nghiệp nghiệp như ứng dụng công nghệ thực tế ảo trong giáo dục, và ứng dụng công nghệ thực tế ảo VR trong Du Lịch mùa covid-19

Tham khảo thêm tạidu lịch ảo https://vr360.com.vn/vi/mo-hinh-du-l...ich-vu-du-lich