Nhằm chuẩn bị cho dịp lễ 30/5-1/5 ngày giải phóng Miền Nam thống nhất đất nước sắp tới, ngân hàng Nhà nước yêu cầu các tổ chức phát hành thẻ, thanh toán thẻ sẵn sàng đáp ứng đủ lượng tiền tại ATM cho người dân dịp lễ 30/4-1/5 sắp tới. Phục vụ tốt nhu cầu của khách hàng, tránh tình trạng hết tiền hoặc ngừng phục vụ trong kỳ nghỉ Lễ 30/4 và 01/5 sắp tới.
Phối hợp với tổ chức chuyển mạch thẻ và các đơn vị liên quan để xử lý kịp thời các sự cố, khiếu nại, thắc mắc của khách hàng. Đặc biệt tại các khu vực có nhu cầu rút tiền mặt lớn, ngoài việc chuẩn bị tốt hệ thống ATM, cần chủ động có biện pháp nhằm giảm tải cho ATM.

>>>>>Nguồn: https://sites.google.com/site/baomoitheongay/home

Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các tổ chức phát hành thẻ, thanh toán thẻ tránh tình trạng ATM hết tiền, ngừng phục vụ dịp nghỉ lễ 30/4. Ảnh minh họa: Lao động


Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) vừa có văn bản về việc tăng cường chất lượng dịch vụ, đảm bảo an ninh và an toàn ATM, đặc biệt là vào dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5.

Kiểm tra hệ thống ATM, đảm bảo chất lượng dịch vụ và an toàn hoạt động ATM; Giám sát chặt chẽ mức tồn quỹ ATM để bổ sung kịp thời, đáp ứng tốt nhất nhu cầu giao dịch của khách hàng.

Đồng thời, tăng cường công tác cảnh giác đối với các phương thức, thủ đoạn phạm tội và phối hợp với cơ quan công an, lực lượng an ninh, trật tự địa phương trong công tác phòng, chống tội phạm liên quan ATM.

Yêu cầu NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố cung ứng kịp thời, đầy đủ tiền mặt cho nhu cầu phục vụ máy ATM của các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán thẻ đảm bảo đáp ứng nhu cầu chi tiền mặt, tiếp quỹ cho ATM.