Phần mềm (software) là một thuật ngữ chung dùng để mô tả các loại chương trình, hệ thống được sử dụng để vận hành máy tính và các thiết bị tương tự.
Ví dụ như phần mềm CRM rất cần thiết trong việc quản lý các mối quan hệ khách hàng, tùy chỉnh theo thông tin của khách hàng.

Phần mềm doanh nghiệp, là các hệ thống, chương trình máy tính được sử dụng để đáp ứng nhu cầu thực tế của một tổ chức, doanh nghiệp thay vì người dùng cá nhân. Ngày nay, có rất nhiều các loại phần mềm cho doanh nghiệp với đặc thù riêng cho từng ngành nghề, lĩnh vực cụ thể.
Một số loại phần mềm cho doanh nghiệp phổ biến trên trị trường hiện nay có thể kể đến là :

Quản lý quan hệ khách hàng (CRM)
Phần mềm CRM được sử dụng trong tất cả các vấn đề của doanh nghiệp với khách hàng liên quan đến bán hàng và dịch vụ. Nó cũng áp dụng cho các tương tác giữa doanh nghiệp với khách hàng (B2C) và doanh nghiệp với doanh nghiệp (B2B). Hệ thống CRM theo dõi các thông tin dữ liệu liên quan đến hợp đồng, khách hàng, bán hàng, khách hàng tiềm năng và nhiều hơn nữa.Nó giúp cung cấp các thông tin dữ liệu liên quan để giúp nhận dạng các dịch vụ hoặc sản phẩm mà khách hàng muốn, cung cấp dịch vụ khách hàng tốt hơn, giúp các nhóm bán hàng và tiếp thị đạt hiệu quả hơn và hiểu rõ hơn về nhu cầu của khách hàng nói chung.

CRM rất cần thiết trong các dịch vụ của khách hàng, điều chỉnh chúng theo nhu cầu cá nhân của khách hàng. Tất nhiên, để có một hệ thống CRM hiệu quả, chất lượng dữ liệu cần phải cao. Bạn cũng có thể kết hợp phần mềm CRM vào giải pháp quản trị nguồn lực doanh nghiệp ERP để hợp lý hóa các quy trình kinh doanh và tăng năng suất tốt hơn.

Lập kế hoạch nguồn lực doanh nghiệp (ERP)
ERP là viết tắt của Enterprise Resource Planning – Hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp. Các đơn vị, tổ chức ngày nay sử dụng giải pháp ERP để quản lý cũng như điều hành hoạt động cho toàn bộ công ty của họ.

Hệ thống các module của phần mềm ERP kết hợp với nhau xác định rất nhiều quy trình kinh doanh và cho phép trao đổi chặt chẽ dữ liệu giữa chúng. Bằng cách thu thập dữ liệu giao dịch được chia sẻ của một tổ chức từ nhiều nguồn, phần mềm quản trị doanh nghiệp ERP loại bỏ việc sao chép dữ liệu và cung cấp tính toàn vẹn dữ liệu với một nguồn duy nhất. Ngày nay, hệ thống ERP rất quan trọng để quản lý hàng nghìn doanh nghiệp thuộc mọi quy mô và trong tất cả các ngành.Sử dụng phần mềm quản trị doanh nghiệp ERP sẽ loại bỏ đi việc phải nhập liệu thủ công một dữ liệu nhiều lần giữa các bộ phận phòng ban trong công ty. Qua đó giúp giảm đáng kể thời gian và hợp lý hóa quy trình kinh doanh, kế toán, nhân sự,… mang lại hiệu quả thực sự cho nhân viên, cho dù họ đang làm việc ở phòng ban nào. Điều này có nghĩa là bạn có thể tích hợp các nền tảng như phần mềm CRM của bạn với hệ thống ERP, giữ cho dữ liệu nhất quán, chính xác và độc đáo. Biết khách hàng của bạn, đơn hàng của họ và các thông tin chi tiết, tất cả ở cùng một nơi.
Có những xu hướng ERP mới, như Mobile ERP và Cloud ERP.

Phần mềm quản lý kế toán
Sử dụng các hệ thống quản lý kế toán giúp các nhà quản lý, lãnh đạo nắm được ngân sách một cách tốt hơn và xây dựng phát triển các kế hoạch chiến lược. Có thể nói, phần mềm quản lý kế toán là một phần rất quan trọng trong mọi cơ quan, đơn vị. Phần mềm kế toán và giải pháp quản lý doanh nghiệp là giải pháp quản lý dùng cho mọi loại hình doanh nghiệp với ưu điểm là tính ổn định, linh hoạt, dễ sử dụng và khả năng tùy biến cao phù hợp với yêu cầu quản lý.

Bên cạnh đó, sử dụng phần mềm kế toán giúp các nhà quản lý, lãnh đạo nắm được ngân sách một cách tốt hơn và xây dựng phát triển các kế hoạch chiến lược. Có thể nói, phần mềm quản lý kế toán là một phần rất quan trọng trong mọi cơ quan, đơn vị.

Ngoài ra, còn có nhiều loại phần mềm doanh nghiệp khác như quản lý nhân sự, quản lý bán hàng, quản lý kho,… Nếu doanh nghiệp bạn cần tư vấn hỗ trợ, hãy gọi ngay cho chúng tôi hoặc chat trực tuyến để được nhân viên hỗ trợ tốt nhất.

CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ SSKEY
Phần mềm quản lý doanh nghiệp ERP
Hotline : 02873020368 | Website: sskey.vn