Tìm hiểu về các chính sách của Google Shopping sẽ giúp cho việc bạn chạy quảng cáo mua sắm hiệu quả và tối ưu chi phí hơn.1. Chính sách chung của quảng cáo mua sắm Google Shopping:

Google không muốn người dùng của họ cảm thấy bị lừa bởi nội dung được quảng cáo trong Quảng cáo mua sắm - Google Shopping và điều đó có nghĩa là các nhà bán hàng phải thẳng thắn, trung thực và cung cấp chính xác những thông tin để người mua cần có để đưa ra quyết định xác đáng. Vì lý do này, Google không cho phép những nội dung sau đây được phép chạy quảng cáo mua sắm:

+Quảng cáo mang tính kêu gọi người dùng thực hiện hành vi mua hàng hoặc thực hiện một cam kết khác mà không cung cấp trước tất cả các thông tin có liên quan cần thiết và không có sự đồng ý của khách hàng. Ví dụ: Mọi sản phẩm phải có mô tả chi tiết về Hình thức, nội dung bằng chữ như kiểu dáng, màu sắc, giá cả,... trong phần mô tả sản phẩm khi đăng ký quảng cáo.

+Cần lượng thông tin đủ về sản phẩm để Người Mua quyết định mua hàng. Các vi phạm thường mắc phải: Sản phẩm của bạn không có phần "Mô tả sản phẩm" thì sẽ không đáp ứng được yêu cầu này.

+Quảng cáo miêu tả về bạn, sản phẩm của bạn theo cách không cung cấp chính xác, không có tình thực tế và không trung thực. Cụ thể: Những thông tin về sản phẩm phải thực tế không được đưa ra các hình thức so sánh nhất ví dụ như "đẹp nhất", "rẻ nhất", "tốt nhất",... Đây là những vấn đề không thể nào chứng thực hay xác thực được. Các vi phạm thường thấy: Mô tả sản phẩm, tiêu đề có so sánh nhất, các sản phẩm có phần mô tả "điều trị","chữa trị",.. các bệnh mà chưa có.

II. Thiếu thông tin liên hệ:

Yêu cầu của Google: Cập nhật ít nhất hai trong số ba thông tin dưới đây trong phần "Liên Hệ" trên Website của bạn:

3. Số điện thoại
4. Địa chỉ email
5. Địa chỉ doanh nghiệp trên trang web của bạn.

Lý do:
-Đảm bảo an toàn của người dùng: Bạn cần phải cung cấp cho người dùng thông tin liên hệ chính xác của mình trước khi họ bắt đầu có nhu cầu và thực hiện việc xác nhận mua hàng.
-Nếu chỉ có một biểu mẫu liên lạc cơ bản trên trang web của bạn thôi thì vẫn chưa đủ điều kiện.
-Hãy bổ sung đầy đủ phần “LIÊN HỆ” trên website của bạn để giúp đảm bảo an toàn thông tin cho khách hàng.

III. Thu thập hoặc sử dụng thông tin cá nhân không an toàn.

Yêu cầu của Google khi chạy quảng cáo là: Sử dụng giao thức bảo mật SSL, URL trang web của bạn sẽ có dạng https:// thay vì http://.

Lý do:
Quảng cáo mua sắm Google Shopping muốn người dùng tin tưởng rằng thông tin về họ sẽ được tôn trọng và được xử lý với mức độ cẩn trọng cần thiết. Do đó, khi chạy quảng cáo mua sắm Google Shopping, người bán sẽ không dùng thông tin này sai mục đích cũng như không thu thập thông tin nhằm mục đích không rõ ràng hay không có phương pháp bảo mật thích hợp.