Những điều cơ bản ở trong quản trị sản phẩm Switch Cisco
Đôi khi, mọi người sẽ phải cấu hình 1 cổng switch hoặc tìm địa chỉ MAC trên mỗi cổng của thiết bị switch. Có thể, đây không phải là việc bạn cần phải làm thường ngày và cần một khóa học căn bản về vị trí quản lí thiết bị mạng Switch của Cisco. Vậy trước tiên hãy thử khám phá những bước cơ bản về vị trí này
Xem thêm : Ciscochinhhang.com.
Đăng nhập
Trước khi bạn có thể quản trị thiết bị Switch, mọi người cần phải biết 1 số thông tin căn bản sau:
• Địa chỉ IP của thiết bị switch gì DNS là gì?
• Tên login và mật khẩu của mọi người có thể đăng nhập?
• Cổng Ethernet của thiết bị mạng switch
Xem thêm : WS-C2960+24LC-S tại Hà nội
1 cách để thiết lập thiết bị Switch là cấu hình ở trên giao diện web. Thiết lập 1 cách căn bản không khó và mọi người cũng không cần hỗ trợ nhiều. Trong giao diện dòng lệnh CLI (command-line interface) mọi người có thể thực hiện bất kì kiểu cài đặt nào. Vì vậy, tôi khuyến cáo các bạn sử dụng giao diện dòng lệnh IOS. Trong bài này Ciscochinhhang.com sẽ thực hiện các bước cơ bản trong giám sát thiết bị mạng switch bằng Cisco IOS giao diện dòng lệnh.
Hiển thị thiết lập Switch
Cũng giống như trên một thiết bị mạng Router, lệnh IOS sử dụng để hiển thị cấu hình thiết bị switch với tất cả những cổng Ethernet. Muốn biết được cài đặt của thiết bị mạng switch, chỉ cần đánh show running-config như dưới đây:

Hiển thị tình trạng các cổng
Hầu như mỗi lúc phải động tới thiết bị switch là bạn phải khắc phục sự cố cổng thiết bị mạng switch hoặc thay đổi cấu hình cổng thiết bị switch. Biện pháp nhanh nhất để hiển thị tình trạng của mỗi cổng thiết bị switch là lệnh show interfaces status:

Lệnh này hiển thị: nếu cổng nối kết với thiết bị mạng, VLAN là IN, hiển thị cùng với tốc độ, kiểu mẫu của cổng. Đây là phương pháp nhanh và hiệu quả nhất để có thể biết được hiện trạng của mỗi cổng thiết bị mạng switch.
Thay đổi tốc độ và duplex của interface
Giao diện Fa0/21 với tốc độ được đặt là tự động. Tuy nhiên, tốc độ này cần được đặt là 10Mb/sec. Để đổi tốc độ của các cổng, bạn chuyển tới chế độ thiết lập interface và sử dụng lệnh speed:

Trên thiết bị mạng switch này, tốc độ của 10/100 cổng Ethernet được đặt là auto, 10 và 100. Trên cổng Gigabit Ethernet bạn chỉ có thể điều chỉnh thiết bị mạng switch với tốc độ của cổng là có thể hay không thể tự dò tìm tốc độ. Một khi tốc độ được cấu hình lên 10Mb, bạn có thể kiểm tra lại interface Fa0/21 giống như:

Như mọi người có thể thấy, tốc độ đã được đặt là 10. Để đổi tốc độ cả hai chiều của cổng, bạn thực hiện bước tương tự, nhưng sử dụng lệnh duplex. Duplex có thể cài đặt là auto, full hoặc half.
Tắt và bật các interface
Để tắt hoặc bật những interface, mọi người sử dụng lệnh no shutdown/shutdown trong chế độ cấu hình interface. Dưới đây là một ví dụ:

Xem thêm : cisco 2960 power supply