Đại lý Bơm Torishima Tại Việt Nam
Công ty Châu Thiên Chí là Đại lý Bơm Torishima của JAPAN Tại Việt Nam Như : Bơm ly tâm Torishima, Bơm trục vít Torishima, Bơm xoắn ốc Torishima, Bơm cánh quạt Torishima, Bơm hút nước Torishima, Bơm Torishima Việt Nam, Đại lý Bơm Torishima, Nhà cung cấp Bơm Torishima, Nhà phân phối Bơm Torishima, Đại lý phân phối Bơm Torishima

Công ty chúng tôi là Đại lý ủy quyền của Động cơ, Hộp số, Hộp giảm tốc, Bơm, Van, Xi lanh, Cảm biến, Encoder, Coupling ..

+ Động cơ Hộp số Rossi Made in Italy


+ Hộp số Wittenstein Alpha Made in Germany


+ Hộp số Vogel Made in Germany


+ Van Duplomatic Made in Italy


+ Cảm biến IFM Made in Germany


+ Bơm Torishima Made in Japan

Bơm Torishima CE125-26S

Bơm Torishima CAR40-160

Bơm Torishima CPEN40-160

Bơm Torishima CER 65-200

Bơm Torishima CNW55V

Bơm Torishima CAL150-315

Bơm Torishima CER 80-400

Bơm Torishima EC 40-20

Bơm Torishima CAL 40-160

Bơm Torishima CPC 50-32

Bơm Torishima CAL 32-160

Bơm Torishima CPC 32-16 GO

Bơm Torishima MMK 40/4

Bơm Torishima CPC 50-26

Bơm Torishima CPA 40-200

Bơm Torishima CPEN125-250

Bơm Torishima CER80-330

Bơm Torishima CER125-250

Bơm Torishima CER32-200

Bơm Torishima CE80-40/2

Bơm Torishima MMBV100/3

Bơm Torishima CAR 32-160

Bơm Torishima CAL 32-200

Bơm Torishima CPR200-401

Bơm Torishima CDM 300X250EN

Bơm Torishima CPCN 250-500

Bơm Torishima CAL 150-315

Bơm Torishima CPC 150-60G

Bơm Torishima CPCN 200-500

Bơm Torishima CAL 125-315

Bơm Torishima CPCN 150-50

Bơm Torishima CPC 200-32G

Bơm Torishima CPC 125-40G

Bơm Torishima CAL 150-315

Bơm Torishima CPCN 200-500

Bơm Torishima CPCN 200-315

Bơm Torishima CAL 150-315

Bơm Torishima CAL 32-200

Bơm Torishima CAL 50-200

Bơm Torishima CPCN 150-50

Bơm Torishima CPEN 100-315

Bơm Torishima CPEN 100-315

Bơm Torishima CPEN 100-315

Bơm Torishima CE 80-33

Bơm Torishima CPC 50-26

Bơm Torishima CPA 40-200

Bơm Torishima CE125-26S

Bơm Torishima CAR40-160

Bơm Torishima CER 125-330

Bơm Torishima CPC 50-16SY

Bơm Torishima CER 65-200

Bơm Torishima EC 40-20

Bơm Torishima CPEN 125-250

Bơm Torishima CPC XAP080144

Bơm Torishima YUHN XAP084042

Bơm Torishima CSV XAP097489

Bơm Torishima YUHN XAP114561

Bơm Torishima MHG XAP187399

Bơm Torishima CPCN XAP187631

Bơm Torishima CPC XAP221643

Bơm Torishima CPC XAP221651

Bơm Torishima CPC XAP221660

Bơm Torishima CPC XAP221678

Bơm Torishima CPC XAP221686

Bơm Torishima CPEN XAP224073

Bơm Torishima MMBV XAP229342

Bơm Torishima CPEN XAP266523

Bơm Torishima MMBV XAP290602