Đại lý phân phối Bơm Torishima
Công ty Châu Thiên Chí là Đại lý Bơm Torishima của JAPAN Tại Việt Nam như : Bơm ly tâm Torishima, Bơm tuần hoàn Torishima, Bơm trục vít Torishima, Bơm cánh quạt Torishima, Bơm xoắn ốc Torishima, Pums Torishima Tại Việt Nam, Đại lý Bơm Torishima, Nhà cung cấp Bơm Torishima, Nhà phân phối Bơm Torishima, Đại lý Phân phối Bơm Torishima

Công ty chúng tôi là Đại lý ủy quyền của Động cơ, Hộp số, Hộp giảm tốc, Bơm, Van, Xi lanh, Cảm biến, Encoder, Coupling ..

+ Động cơ Hộp số Rossi Made in Italy


+ Hộp số Wittenstein Alpha Made in Germany


+ Hộp số Vogel Made in Germany


+ Van Duplomatic Made in Italy


+ Cảm biến IFM Made in Germany


+ Bơm Torishima Made in Japan

Bơm Torishima CER 80-330

Bơm Torishima CPEN 125 - 250

Bơm Torishima CER 32 - 200

Bơm Torishima CER 80-40/2

Bơm Torishima CPEN125-315

Bơm Torishima CPEN 125-315

Bơm Torishima CPEN 100-400

Bơm Torishima CPEN 100-315

Bơm Torishima CE125-50/2

Bơm Torishima CDM 300 × 200

Bơm Torishima CE125-26S

Bơm Torishima CAR40-160

Bơm Torishima CPEN40-160

Bơm Torishima CER 65-200

Bơm Torishima CNW55V

Bơm Torishima CAL150-315

Bơm Torishima CER 80-400

Bơm Torishima CPC 50-26

Bơm Torishima CPA 40-200

Bơm Torishima CPEN125-250

Bơm Torishima CER80-330

Bơm Torishima CDM XAP080021

Bơm Torishima CDM XAP080039

Bơm Torishima CPC XAP080047

Bơm Torishima CPC XAP080055

Bơm Torishima CPC XAP080063

Bơm Torishima YUHN XAP080071

Bơm Torishima YUHN XAP080080

Bơm Torishima CPC XAP080098

Bơm Torishima CPW XAP080101

Bơm Torishima CPC XAP080110

Bơm Torishima CPC XAP080128

Bơm Torishima YUHN XAP080136