Nhà cung cấp Bơm IMO
Công ty Châu Thiên Chí là Đại lý Bơm IMO SWEDEN Tại Việt Nam như : Bơm trục vít IMO, Bơm bánh răng IMO, Bơm thủy lực IMO, Bơm hải quân IMO, Pums IMO Việt Nam, Bơm IMO, Đại lý Bơm IMO, Đại lý phân phối Bơm IMO, Nhà cung cấp Bơm IMO, Nhà phân phối Bơm IMO

Máy bơm Imo một đơn vị kinh doanh CIRCOR là nhà tiếp thị hàng đầu và nhà sản xuất các sản phẩm máy bơm đẳng cấp thế giới với lợi thế cạnh tranh. Bằng cách phát triển nhà cung cấp, nhà phân phối và mạng lưới khách hàng cho các ngành công nghiệp và phân khúc thị trường khác nhau, đạt được phạm vi toàn cầu.

Bơm Imo sản xuất bơm ba trục chuyển động tích cực và bơm bánh răng. Imo Pump đáp ứng các yêu cầu nghiêm ngặt trong các ứng dụng của khách hàng và có thể cung cấp hiệu suất đáng tin cậy và chính xác. Một nhân viên kỹ thuật giàu kinh nghiệm có thể giúp bạn giải quyết mọi vấn đề về thiết kế ‚kỹ thuật‚ hoặc quy trình.

Các ngành công nghiệp phục vụ bao gồm hydrocarbon và xử lý hóa học transport vận chuyển dầu thô Hải quân và thương mại sản xuất điện ‚bột giấy và giấy thang máy thủy lực và máy móc nói chung.

Model Bơm IMO Tại Việt Nam
Bơm IMO ABF 100 3N2M

Bơm IMO ABF 110 3N4M

Bơm IMO ABF 125 3LN4

Bơm IMO ABF 140 3N2M

Bơm IMO ABF 140 3N4M

Bơm IMO ABF 140 3PN4M

Bơm IMO ABQ 100 3 DN5M

Bơm IMO ABQ 100 3 N5 IRYP

Bơm IMO ABQ 100 N5 IRYP

Bơm IMO ABQ 110 DN5

Bơm IMO ABQ 110 3

Bơm IMO ABQ 110 3L DN5M

Bơm IMO ABQ 125 3

Bơm IMO ABQ 125 3 DN 5M

Bơm IMO ABQ 125 3L

Bơm IMO ABQ 125 3L DN5M

Bơm IMO ABQ 125 L5 IRVP

Bơm IMO ABQ 140 3 DN5M

Bơm IMO ABQ 140 3N4M

Bơm IMO ABQ 140 P5 IRVP

Bơm IMO ABQ 180 3L W4M

Bơm IMO ACD 025 2LN6F

Bơm IMO ACD 025 2N6F

Bơm IMO ACD 025 L6 IRBO

Bơm IMO ACD 025 L6 IRBP

Bơm IMO ACD 025 L6 ITBP

Bơm IMO ACD 025 L6 IVBP

Bơm IMO ACD 025 L6 NTBP

Bơm IMO ACD 025 L6 NVBP

Bơm IMO ACD 025 N1 NRBP

Bơm IMO ACD 025 N6 IRBP

Bơm IMO ACD 025 N6 IVBP

Bơm IMO ACD 025 N6 NVBO

Bơm IMO ACD 025 N6 NVBP

Bơm IMO ACE 025 2L N6F

Bơm IMO ACE 025 2L2

Bơm IMO ACE 025 2NC

Bơm IMO ACE 025 2NC 615A

Bơm IMO ACE 025 2NC60

Bơm IMO ACE 025 2TAA6

Bơm IMO ACE 025 L1 IVBO

Bơm IMO ACE 025 L1 IVBP

Bơm IMO ACE 025 L2 NTBO

Bơm IMO ACE 025 L2 NTBP

Bơm IMO ACE 025 L2 NVBP

Bơm IMO ACE 025 L3 NQBP

Bơm IMO ACE 025 L3 NTBP

Bơm IMO ACE 025 L3 NVBP

Bơm IMO ACE 025 N NTBO

Bơm IMO ACE 025 N1 IRBP

Bơm IMO ACE 025 N1 IVBO

Bơm IMO ACE 025 N1 IVBP

Bơm IMO ACE 025 N2 NTBO

Bơm IMO ACE 025 N2 NTBP

Bơm IMO ACE 025 N2 NVBO

Bơm IMO ACE 025 N2 NVBP

Bơm IMO ACE 025 N3 IVBP

Bơm IMO ACE 025 N3 NQBP

Bơm IMO ACE 025 N3 NTBP

Bơm IMO ACE 025 N3 NVBP

Bơm IMO ACE 032 2N2F615A

Bơm IMO ACE 032 2NC 615A

Bơm IMO ACE 032 2NC60

Bơm IMO ACE 032 2NC60A

Bơm IMO ACE 032 2NC615A

Bơm IMO ACE 032 K2 NTBO

Bơm IMO ACE 032 K3 NTBP

Bơm IMO ACE 032 L1 IRBP

Bơm IMO ACE 032 L1 ITBO

Bơm IMO ACE 032 L1 IVBO

Bơm IMO ACE 032 L1 IVBP

Bơm IMO ACE 032 L1 NVBP

Bơm IMO ACE 032 L2 NTBO

Bơm IMO ACE 032 L2 NTBP

Bơm IMO ACE 032 L2 NVBO

Bơm IMO ACE 032 L2 NVBP

Bơm IMO ACE 032 L3 NQBP

Bơm IMO ACE 032 L3 NTBP

Bơm IMO ACE 032 L3 NVBP

Bơm IMO ACE 032 N1 IRBO

Bơm IMO ACE 032 N1 IRBP

Bơm IMO ACE 032 N1 IVBO

Bơm IMO ACE 032 N1 IVBP

Bơm IMO ACE 032 N1 NTBO

Bơm IMO ACE 032 N2 IRBO

Bơm IMO ACE 032 N2 NTBO

Bơm IMO ACE 032 N2 NTBP

Bơm IMO ACE 032 N2 NVBO

Bơm IMO ACE 032 N2 NVBP

Bơm IMO ACE 032 N3 NQBP

Bơm IMO ACE 032 N3 NTBP

Bơm IMO ACE 032 N3 NVBP

Bơm IMO ACE 032 NC615

Bơm IMO ACE 032 NC615A

Bơm IMO ACE 038 2 KNC615

Bơm IMO ACE 038 2 NC 615

Bơm IMO ACE 038 2N2F

Bơm IMO ACE 038 2NC60

Bơm IMO ACE 038 2NC615A

Bơm IMO ACE 038 D3 NTBP

Bơm IMO ACE 038 K1 IRBP

Bơm IMO ACE 038 K1 IVBO

Bơm IMO ACE 038 K1 IVBP

Bơm IMO ACE 038 K2 NTBO

Bơm IMO ACE 038 K2 NTBO A368

Bơm IMO ACE 038 K2 NTBO T4E

Bơm IMO ACE 038 K2 NTBP

Bơm IMO ACE 038 K2 NVBO

Bơm IMO ACE 038 K3 IVBP

Bơm IMO ACE 038 K3 NQBP

Bơm IMO ACE 038 K3 NTBO

Bơm IMO ACE 038 K3 NTBP

Bơm IMO ACE 038 K3 NVBP

Bơm IMO ACE 038 L2 NTBP

Bơm IMO ACE 038 L3 NTBP

Bơm IMO ACE 038 N1 IRBO

Bơm IMO ACE 038 N1 IRBP

Bơm IMO ACE 038 N1 ITBO

Bơm IMO ACE 038 N1 ITBP

Bơm IMO ACE 038 N1 IVBO

Bơm IMO ACE 038 N1 IVBP

Bơm IMO ACE 038 N2 8443

Bơm IMO ACE 038 N2 NTBO

Bơm IMO ACE 038 N2 NTBP

Bơm IMO ACE 038 N2 NVBO

Bơm IMO ACE 038 N2 NVBP

Bơm IMO ACE 038 N3 NQBP

Bơm IMO ACE 038 N3 NTBP

Bơm IMO ACE 038 N3 NVBP

Bơm IMO ACE 038 N3 NVBP T4S Q101

Bơm IMO ACF 080 3N3F

Bơm IMO ACF 080 3N4F

Bơm IMO ACF 080 K4 IRBO

Bơm IMO ACF 080 K4 IRBP

Bơm IMO ACF 080 K4 NVBP

Bơm IMO ACF 080 N4 IRBO

Bơm IMO ACF 080 N4 IRBP

Bơm IMO ACF 090 3N3F

Bơm IMO ACF 090 K4 IRBO

Bơm IMO ACF 090 K4 IRBP

Bơm IMO ACF 090 K5 IRBO

Bơm IMO ACF 090 N4 IRBO

Bơm IMO ACF 090 N4 IRBP

Bơm IMO ACF 100 3N2F

Bơm IMO ACF 100 3N3F

Bơm IMO ACF 100 3N4F

Bơm IMO ACF 100 K4 IRBO

Bơm IMO ACF 100 K4 IRBP

Bơm IMO ACF 100 N4 IRBO

Bơm IMO ACF 100 N4 IRBP

Bơm IMO ACF 100 N5 IVBP

Bơm IMO ACF 110 3LN3F

Bơm IMO ACF 110 3N3F

Bơm IMO ACF 110 L4 IRBP

Bơm IMO ACF 110 N4 IRBO

Bơm IMO ACF 110 N4 IRBP

Bơm IMO ACF 110 N5 NVBP

Bơm IMO ACF 125 3LN2F

Bơm IMO ACF 125 3LN3F

Bơm IMO ACF 125 3LN4F

Bơm IMO ACF 125 3N3F

Bơm IMO ACF 125 L4 IRBO

Bơm IMO ACF 125 L4 IVBO

Bơm IMO ACF 125 L5 IVBP

Bơm IMO ACF 125 N4 IRBO

Bơm IMO ACG 045 2N2F

Bơm IMO ACG 045 2N2F60

Bơm IMO ACG 045 2N2F60A

Bơm IMO ACG 045 2N3F

Bơm IMO ACG 045 K NTBP

Bơm IMO ACG 045 K5 IVBO

Bơm IMO ACG 045 K5 IVBP

Bơm IMO ACG 045 K5 NTBP

Bơm IMO ACG 045 K6 IVBO

Bơm IMO ACG 045 K6 IVBP

Bơm IMO ACG 045 K6 NTBO

Bơm IMO ACG 045 K6 NTBP

Bơm IMO ACG 045 K7 NVBP

Bơm IMO ACG 045 N2F

Bơm IMO ACG 045 N3 IVBP

Bơm IMO ACG 045 N5 IVBO

Bơm IMO ACG 045 N5 IVBP

Bơm IMO ACG 045 N5 NTBP

Bơm IMO ACG 045 N5 NVBP

Bơm IMO ACG 045 N6 ITBP

Bơm IMO ACG 045 N6 IVBO

Bơm IMO ACG 045 N6 IVBP

Bơm IMO ACG 045 N6 NTBO