Công ty Châu Thiên Chí là Đại lý ủy quyền bơm Torishima tại viêt nam

Công ty chúng tôi chuyên cung cấp các loai bơm và phốt bơm của hãng Torishima JAPAN như : Bơm ly tâm Torishima, Bơm trục vít Torishima, Bơm nước thải Torishima, Bơm áp lực cao Torishima, phốt bơm Torishima, Bạc đạn Torishima, Bơm làm mát Torishima, Bơm xoắc ốc Torishima, Đại lý bơm Torishima, nhà cung cấp bơm Torishima, Nhà phân phối bơm Torishima, Đại lý phân phối bơm Torishima

Đại lý Bơm Torishima

Bơm Torishima CPEN 125-250

Bơm Torishima CER 80-330

Bơm Torishima CPEN 125 – 250

Bơm Torishima CER 32 – 200

Bơm Torishima CER 80-40/2

Bơm Torishima CPEN125-315

Bơm Torishima CPEN 100-400

Bơm Torishima CPEN100-315

Bơm Torishima CE125-50/2

Bơm Torishima CPA 40-200

Bơm Torishima CE125-26S

Bơm Torishima CAR40-160

Bơm Torishima CPC 50-16SY

Bơm Torishima CER 125-330

Bơm Torishima CER 65-200

Bơm Torishima CNW55V

Bơm Torishima C 40-20

Bơm Torishima CDM 300 × 200

Bơm Torishima MMK 40/4

Bơm Torishima ETA-N 50X40 - 200

Bơm Torishima CDM 300 X 250 KN

Bơm Torishima CDM 300 X 250 KN

Bơm Torishima ETA-N 125X100-250.1

Bơm Torishima CAL 40-160

Bơm Torishima CPC 50-32 GO

Bơm Torishima CAL 32-160

Bơm Torishima CPC 32-16

Bơm Torishima CPC CPC 50-26

Bơm Torishima CPA 40-200

Bơm Torishima CPEN125-250

Bơm Torishima CER80-330

Bơm Torishima CER125-250

Bơm Torishima CER32-200

Bơm Torishima CE80-40 / 2

Bơm Torishima CDM 300X250EN

Bơm Torishima CPCN 250-500

Bơm Torishima CAL 150-315

Bơm Torishima CPC 150-60G

Bơm Torishima CPCN 200-500

Bơm Torishima CAL 125-315