Công ty Châu Thiên Chí là Đại lý Bơm Voith Turbo Tại Việt Nam như : Bơm Voith Turbo, Bơm thủy lực Voith Turbo, Bơm bánh răng Voith Turbo, Bơm khí nén Voith Turbo, Nhà cung cấp Bơm Voith Turbo, Nhà phân phối Bơm Voith Turbo, Đại lý Bơm Voith Turbo, Đại lý phân phối Bơm Voith Turbo

Công ty chúng tôi là Đại lý ủy quyền của Động cơ, Hộp số, Hộp giảm tốc, Bơm, Van, Xi lanh, Cảm biến, Encoder, Coupling ..

+ Động cơ Hộp số Rossi Made in Italy

+ Hộp số Wittenstein Alpha Made in Germany

+ Hộp số Vogel Made in Germany

+ Van Duplomatic Made in Italy

+ Cảm biến IFM Made in Germany

+ Bơm Torishima Made in Japan

Bơm Voith Turbo IPH 4 20

Bơm Voith Turbo IPH 4 25

Bơm Voith Turbo IPH 4 32

Bơm Voith Turbo IPH 5 40

Bơm Voith Turbo IPH 5 50

Bơm Voith Turbo IPH 5 64

Bơm Voith Turbo IPH 6 80

Bơm Voith Turbo IPH 6 100

Bơm Voith Turbo IPH 6 125

Bơm Voith Turbo IPV 3 3,5

Bơm Voith Turbo IPV 3 5

Bơm Voith Turbo IPV 3 6,3

Bơm Voith Turbo IPV 4 13

Bơm Voith Turbo IPV 4 16

Bơm Voith Turbo IPV 4 20

Bơm Voith Turbo IPV 4 25

Bơm Voith Turbo IPV 4 32

Bơm Voith Turbo IPV 5 32

Bơm Voith Turbo IPV 5 40

Bơm Voith Turbo IPV 5 50

Bơm Voith Turbo IPV 5 64

Bơm Voith Turbo IPV 6 64

Bơm Voith Turbo IPV 6 80

Bơm Voith Turbo IPV 6 100

Bơm Voith Turbo IPV 6 125

Bơm Voith Turbo IPV 7 125

Bơm Voith Turbo IPV 7 160

Bơm Voith Turbo IPV 7 200

Bơm Voith Turbo IPV 7 250

Bơm Voith Turbo IPC 4 20

Bơm Voith Turbo IPC 4 25

Bơm Voith Turbo IPC 4 32

Bơm Voith Turbo IPC 5 40

Bơm Voith Turbo IPC 5 50

Bơm Voith Turbo IPC 5 64

Bơm Voith Turbo IPC 6 80

Bơm Voith Turbo IPC 6 100

Bơm Voith Turbo IPC 6 125

Bơm Voith Turbo IPC 7 160

Bơm Voith Turbo IPC 7 200

Bơm Voith Turbo IPC 7 250

Bơm Voith Turbo IPN 4 32

Bơm Voith Turbo IPN 4 40

Bơm Voith Turbo IPN 4 50

Bơm Voith Turbo IPH 5 40

Bơm Voith Turbo IPN 5 64

Bơm Voith Turbo IPN 5 80

Bơm Voith Turbo IPN 5 100

Bơm Voith Turbo IPN 6 125

Bơm Voith Turbo IPN 6 160

Bơm Voith Turbo IPN 6 200

Bơm Voith Turbo IPNE 4-32

Bơm Voith Turbo IPNE 4-40

Bơm Voith Turbo IPNE 4-50

Bơm Voith Turbo IPNE 5-64

Bơm Voith Turbo IPNE 5-80

Bơm Voith Turbo IPNE 5-100

Bơm Voith Turbo IPNE 6-125

Bơm Voith Turbo IPNE 6-160

Bơm Voith Turbo IPNE 6-200

Bơm Voith Turbo IPME 4-13

Bơm Voith Turbo IPME 5-25

Bơm Voith Turbo IPME 6-50

Bơm Voith Turbo IPM 4-6.5

Bơm Voith Turbo IPM 4-8

Bơm Voith Turbo IPM 4-10

Bơm Voith Turbo IPM 4-13

Bơm Voith Turbo IPM 4-16

Bơm Voith Turbo IPM 4-20

Bơm Voith Turbo IPM 5-25