Công Ty Châu Thiên Chí là Đại lý bơm Marzocchi tại việt nam .

Máy bơm bánh răng Marzocchi có thể hoạt động trong điều kiện vận hành nặng và truyền tải điện năng cao. Máy bơm Marzocchi có tính năng thủy lực, cơ khí và thể tích tốt, mức ồn thấp và kích thước nhỏ gọn và tỷ lệ trọng lượng / công suất thấp. Các sản phẩm bơm bánh răng của Marzocchi thường bao gồm một cặp bánh răng được hỗ trợ bởi hai bush nhôm cho các nhóm 0.25, 0.5 và 1P, hoặc các bụi với các vòng bi trơn được phủ vật liệu chống ăn mòn cho các nhóm 1, 2, 3 và 4, một thân, một mặt bích bảo vệ và một bìa. Trục của bánh lái vượt quá mặt bích lắp một vòng kín hai môi (môi bên trong là một con dấu, môi bên ngoài là một lớp phủ bụi) cho các nhóm 0,25, 0,05 và 1P, hoặc hai vòng kín môi đơn môi các nhóm 1, 2, 3 và 4. Bơm, thân, mặt bích và vỏ bọc được làm bằng hợp kim nhôm chống ăn mòn đặc biệt để giảm thiểu sự biến dạng ngay cả khi chịu áp lực cao.

Công ty chúng tôi là Đại lý ủy quyền của Động cơ, Hộp số, Hộp giảm tốc, Bơm, Van, Xi lanh, Cảm biến, Encoder, Coupling ..

+ Động cơ Hộp số Rossi Made in Italy

+ Hộp số Wittenstein Alpha Made in Germany

+ Hộp số Vogel Made in Germany

+ Van Duplomatic Made in Italy

+ Cảm biến IFM Made in Germany

+ Bơm Torishima Made in Japan

Bơm khí thủy lực Marzocchi
Bơm Marzocchi K0.5-S-0.75-G

Bơm Marzocchi ALP1A-D-2

Bơm Marzocchi SKU1531/A33

Bơm Marzocchi 2A-D-10-AC

Bơm Marzocchi ALM-2R30-E1

Bơm Marzocchi 3A-D-80-FA

Bơm Marzocchi ALPP2-D-9-FA

Bơm Marzocchi GHP3A-D-40

Bơm Marzocchi GHP2A-S-22-S1-FA-KAFA

Bơm Marzocchi GHP2A-S-22-S3-5A-KAFA

Bơm Marzocchi ALP2-D-16

Bơm Marzocchi ALM1A2-S-9-4/4-E4N-T-J-P767

Bơm Marzocchi ALPA2-D-40

Bơm Marzocchi ALP12-13

Bơm Marzocchi 1AD3-AC-R0

Bơm Marzocchi ALP1A-D-6

Bơm Marzocchi GHPP2D-6-AS

Bơm Marzocchi 2AS20TACR0

Bơm Marzocchi 2D13136S

Bơm Marzocchi GHPC2A3-D-20/20-S5

Bơm Marzocchi ALP2A-D-20

Bơm Marzocchi GHP2A-D-16-D-V-T

Bơm Marzocchi ALP3A-D-40

Bơm Marzocchi 2D13+2D13+1D6

Bơm Marzocchi ALP1AQ-D-2-G1-VM-E0/172

Bơm Marzocchi GHP2A-S-16

Bơm Marzocchi ALP2A-D-12-S1

Bơm Marzocchi GHP1A-D-9

Bơm Marzocchi GHP1A-D-6-S1

Bơm Marzocchi ALP2A-D-12

Bơm Marzocchi 3A D 40 AC STP R0

Bơm Marzocchi GHPA1A-D-3

Bơm Marzocchi GHPP1-D-2-FA

Bơm Marzocchi GHP3A-D-80-S1-FA

Bơm Marzocchi GHPP1-D-2-FA

Bơm Marzocchi GHP1A-D-5TR

Bơm Marzocchi ALPA1-D-4 ALPA1D4

Bơm Marzocchi ALP2A-D-10

Bơm Marzocchi GHP1A-D-5

Bơm Marzocchi ALP1AD7S1

Bơm Marzocchi ALPI2-20

Bơm Marzocchi ALPA2-D-30

Bơm Marzocchi ALPI2-16

Bơm Marzocchi K1P-S-5-G

Bơm Marzocchi K1P-S-6.7-G

Bơm Marzocchi A4D130

Bơm Marzocchi P3D80

Bơm Marzocchi P3D66

Bơm Marzocchi 4D300

Bơm Marzocchi A4D250

Bơm Marzocchi A4D220

Bơm Marzocchi P2D30

Bơm Marzocchi P2D6RO

Bơm Marzocchi I2D/S30

Bơm Marzocchi I2D/S25

Bơm Marzocchi I2D/S20

Bơm Marzocchi I17DS7RO

Bơm Marzocchi I2D/S13

Bơm Marzocchi I2D/S10

Bơm Marzocchi I1D/S7

Bơm Marzocchi I1D/S6

Bơm Marzocchi I1D/S4

Bơm Marzocchi I1D/S3

Bơm Marzocchi P2D16

Bơm Marzocchi P2D6

Bơm Marzocchi P2D22

Bơm Marzocchi P3D60

Bơm Marzocchi I3D/S50

Bơm Marzocchi I3D/S60

Bơm Marzocchi A3D110

Bơm Marzocchi A1D3

Bơm Marzocchi A1D6

Bơm Marzocchi A1D2

Bơm Marzocchi ALPP1-D-3

Bơm Marzocchi A1D7

Bơm Marzocchi K1P-S-1.6-G

Bơm Marzocchi 2D6

Bơm Marzocchi I3D/S30

Bơm Marzocchi ALP2-D-10-VM-E0/120

Bơm Marzocchi GHP2-D-20

Bơm Marzocchi ALP1D9

Bơm Marzocchi ALP1D7

Bơm Marzocchi ALPA1D-7

Bơm Marzocchi 2BK1S16

Bơm Marzocchi ALP C1

Bơm Marzocchi GHP C1

Bơm Marzocchi ALP C2

Bơm Marzocchi GHP C2

Bơm Marzocchi ALP C3

Bơm Marzocchi GHP C3

Bơm Marzocchi GHM 2-T

Bơm Marzocchi GHM 2-E0

Bơm Marzocchi GHM 2A

Bơm Marzocchi GHM 2A-E0

Bơm Marzocchi GHM 2BK1

Bơm Marzocchi GHM 2BK1-T

Bơm Marzocchi GHM 2BK2

Bơm Marzocchi GHM 2BK4

Bơm Marzocchi GHM 2BK7

Bơm Marzocchi GHM 1-E0

Bơm Marzocchi GHM 1A

Bơm Marzocchi GHM 1A-E0

Bơm Marzocchi GHM 1AQ

Bơm Marzocchi GHM 3A

Bơm Marzocchi GHM 3A2

Bơm Marzocchi GHM 3BK1

Bơm Marzocchi GHM 35