Công ty Châu Thiên Chí là Đại lý Bơm thủy lực Bucher của GERMANY Tại Việt Nam như : Bơm thủy lực Bucher, Bơm piston Bucher, Bơm ly tâm Bucher, Bơm cánh quạt Bucher, Bơm nước Bucher, Đại lý Bơm thủy lực Bucher, Nhà cung cấp Bơm thủy lực Bucher, Nhà phân phối Bơm thủy lực Bucher, Đại lý phân phối Bơm thủy lực Bucher

Bơm bánh răng nội bộ cao áp QX

Bơm bánh răng ngoài AP

Bơm bánh răng nội bộ QXEH

Bơm bánh răng nội bộ QXV

Bơm định lượng QXP

QXM nội bộ thiết bị cho động cơ / dịch vụ bơm

Thiết bị nội bộ QXEM cho động cơ / dịch vụ bơm

công nghệ điều khiển và biến tần thủy lực tiên tiến cho các ứng dụng thủy lực di động và công nghiệp.

Góp phần chuyên môn kỹ thuật cao, chúng tôi hỗ trợ các hoạt động phát triển sản phẩm của khách hàng từ giai đoạn ban đầu đến máy hoàn thành.

Chúng tôi có thể cung cấp giúp đỡ có giá trị trong việc tạo ra máy móc rất tiên tiến có tính năng yêu cầu kỹ thuật nghiêm ngặt và tiêu chuẩn chất lượng chính xác.

Công ty chúng tôi là Đại lý ủy quyền của Động cơ, Hộp số, Hộp giảm tốc, Bơm, Van, Xi lanh, Cảm biến, Encoder, Coupling ..

+ Động cơ Hộp số Rossi Made in Italy

+ Hộp số Wittenstein Alpha Made in Germany

+ Hộp số Vogel Made in Germany

+ Van Duplomatic Made in Italy

+ Cảm biến IFM Made in Germany

+ Bơm Torishima Made in Japan

Model Bơm thủy lực Bucher Thông dụng
Bơm Bucher AP/APR05

Bơm Bucher AP100

Bơm Bucher AP/APR212

Bơm Bucher AP300

Bơm Bucher AP/APR212HP

Bơm Bucher AP250HP

Bơm Bucher AP312HP

Bơm Bucher QX22-005

Bơm Bucher QX22-006

Bơm Bucher QX22-008

Bơm Bucher QX32-010

Bơm Bucher QX32-012

Bơm Bucher QX32-016

Bơm Bucher QX42-020

Bơm Bucher QX42-025

Bơm Bucher QX42-032

Bơm Bucher QX52-040

Bơm Bucher QX52-050

Bơm Bucher QX52-063

Bơm Bucher QX62-080

Bơm Bucher QX62-100

Bơm Bucher QX62-125

Bơm Bucher QX82-160

Bơm Bucher QX82-200

Bơm Bucher QX82-250

Bơm Bucher QX23-005

Bơm Bucher QX23-006

Bơm Bucher QX23-008

Bơm Bucher QX33-010

Bơm Bucher QX33-012

Bơm Bucher QX33-016

Bơm Bucher QX43-020

Bơm Bucher QX43-025

Bơm Bucher QX43-032

Bơm Bucher QX53-040

Bơm Bucher QX53-050

Bơm Bucher QX53-063

Bơm Bucher QX63-080

Bơm Bucher QX63-100

Bơm Bucher QX63-125

Bơm Bucher QX83-160

Bơm Bucher QX83-200

Bơm Bucher QX83-250

Bơm Bucher QX21-010R

Bơm Bucher QX21-012R

Bơm Bucher QX21-016R

Bơm Bucher QX22-005R

Bơm Bucher QX22-006R

Bơm Bucher QX22-008R

Bơm Bucher QX23-005R

Bơm Bucher QX23-006R

Bơm Bucher QX23-008R

Bơm Bucher QX31-020R

Bơm Bucher QX31-025R

Bơm Bucher QX31-032R

Bơm Bucher QX32-010R

Bơm Bucher QX32-012R

Bơm Bucher QX32-016R

Bơm Bucher QX33-010R

Bơm Bucher QX33-012R

Bơm Bucher QX33-016R

Bơm Bucher QX41-040R

Bơm Bucher QX41-050R

Bơm Bucher QX41-063R

Bơm Bucher QX42-020R

Bơm Bucher QX42-025R

Bơm Bucher QX42-032R

Bơm Bucher QX43-020R

Bơm Bucher QX43-025R

Bơm Bucher QX43-032R

Bơm Bucher QX51-080R

Bơm Bucher QX51-100R

Bơm Bucher QX51-125R

Bơm Bucher QX52-040R

Bơm Bucher QX52-050R

Bơm Bucher QX52-063R

Bơm Bucher QX53-040R

Bơm Bucher QX53-050R

Bơm Bucher QX53-063R

Bơm Bucher QX61-160R

Bơm Bucher QX61-200R

Bơm Bucher QX61-250R

Bơm Bucher QX62-080R

Bơm Bucher QX62-100R

Bơm Bucher QX62-125R

Bơm Bucher QX63-080R

Bơm Bucher QX63-100R

Bơm Bucher QX63-125R

Bơm Bucher QX81-315R

Bơm Bucher QX81-400R

Bơm Bucher QX81-500R

Bơm Bucher QX82-160R

Bơm Bucher QX82-200R