Bơm Taiko Kikai
Công Ty CHÂU THIÊN CHÍ Là Nhà cung cấp Bơm Taiko Kikai Tại Việt Nam : Bơm Taiko Kikai, Pump Taiko Kikai, Bơm trục vít Taiko Kikai, Bơm ly tâm Taiko Kikai, Bơm trục đứng Taiko Kikai, Bơm nước Taiko Kikai, Đại lý Bơm Taiko Kikai, Nhà cung cấp Bơm Taiko Kikai, Nhà phân phối Bơm Taiko Kikai, Đại lý phân phối Bơm Taiko Kikai

Taiko Kikai đã sử dụng các bánh răng phân đoạn điểm tiếp xúc duy nhất (được cấp bằng sáng chế) làm tiêu chuẩn cho máy bơm bánh răng của chúng tôi. Thiết bị được phân đoạn giúp loại bỏ hiện tượng ngăn chặn chất lỏng xảy ra với thiết bị không liên quan thông thường. Những loại bơm có thể tích lớn để truyền chất lỏng giảm thiểu âm thanh và độ rung và có tuổi thọ cao. Chúng được sử dụng để vận chuyển dầu nhiên liệu, dầu bôi trơn hoặc hóa chất lỏng.

Model : Bơm TAIKO
Taiko Kikai MDP-680P

Taiko Kikai EHC-101D

Taiko Kikai EHC-130C

Taiko Kikai EHC-130D

Taiko Kikai EHC-150E

Taiko Kikai EHC-151C

Taiko Kikai EHC-201B

Taiko Kikai EHC-201C

Taiko Kikai EHC-41A

Taiko Kikai EHC-41B

Taiko Kikai EHC-51B

Taiko Kikai EHC-70B

Taiko Kikai EHC-70C

Taiko Kikai EHC-81B

Taiko Kikai EHC-81C

Taiko Kikai EHC-81D

Taiko Kikai EHS-101D

Taiko Kikai EHS-130C

Taiko Kikai EHS-130D

Taiko Kikai EHS-151C

Taiko Kikai EHS-201C

Taiko Kikai EHS-41A

Taiko Kikai EHS-51B

Taiko Kikai EHS-70B

Taiko Kikai EHS-70C

Taiko Kikai EHS-81C

Taiko Kikai EHS-81D

Taiko Kikai EMC-100C

Taiko Kikai EMC-125C

Taiko Kikai EMC-150C

Taiko Kikai EMC-200C

Taiko Kikai EMC-250C

Taiko Kikai EMD-300C

Taiko Kikai EMD-350C

Taiko Kikai EMD-400C

Taiko Kikai ESC-100C

Taiko Kikai ESC-100D

Taiko Kikai ESC-100E

Taiko Kikai ESC-100F

Taiko Kikai ESC-125C

Taiko Kikai ESC-125D

Taiko Kikai ESC-125E

Taiko Kikai ESC-125F

Taiko Kikai ESC-150C

Taiko Kikai ESC-150D

Taiko Kikai ESC-150E

Taiko Kikai ESC-150F

Taiko Kikai ESC-150G

Taiko Kikai ESC-200C

Taiko Kikai ESC-200D

Taiko Kikai ESC-200F

Taiko Kikai ESC-250C

Taiko Kikai ESC-250E

Taiko Kikai ESC-65E

Taiko Kikai ESC-80C

Taiko Kikai ESC-80D

Taiko Kikai ESD-300C

Taiko Kikai ESD-350C

Taiko Kikai ESD-400C

Taiko Kikai EHS-251C

Taiko Kikai TMC-100C

Taiko Kikai TMC-100D

Taiko Kikai TMC-125C

Taiko Kikai TMC-32

Taiko Kikai TMC-40A

Taiko Kikai TMC-50B

Taiko Kikai TMC-65B

Taiko Kikai TMC-65C

Taiko Kikai TMC-80B

Taiko Kikai TMC-80C

Taiko Kikai TMC-80D

Taiko Kikai TMC -50B

Taiko Kikai TMC -65B

Taiko Kikai TMC -65C

Taiko Kikai TMC -80B

Taiko Kikai TMC -80C

Taiko Kikai TMC -80D

Taiko Kikai TMC -100C

Taiko Kikai TMC -100D

Taiko Kikai TMC -125C

Taiko Kikai ESC-1250

Taiko Kikai ESC-1500

Taiko Kikai ESC-1200

Taiko Kikai ESC-1500