Đại lý Bơm Pompe Cucchi Tại Việt Nam
Công ty Châu Thiên Chí là Đại lý phân phối Bơm Pompe Cucchi Của ITALY Tại Việt Nam như : Bơm Pompe Cucchi, Bơm bánh răng Pompe Cucchi, Bơm thủy lực Pompe Cucchi, Bơm piston Pompe Cucchi, Bơm ly tâm Pompe Cucchi, Đại lý Bơm Pompe Cucchi, Nhà phân phối Bơm Pompe Cucchi, Đại lý phân phối Bơm Pompe Cucchi, Nhà cung cấp Bơm Pompe Cucchi

Pompe Cucchi có mặt trên thị trường từ năm 1948. Được thành lập với tư cách là nhà sản xuất máy bơm bánh răng tiêu chuẩn cho chất bôi trơn lỏng nhớt và ngày nay, nhờ thực hiện các dự án sáng tạo, cung cấp các sản phẩm cho phép bạn bơm và bơm chất lỏng không bôi trơn với độ nhớt cực thấp với áp lực cao.

Pompe Cucchi cung cấp cho khách hàng của mình một hỗ trợ kỹ thuật có thẩm quyền dựa trên một nhóm các chuyên gia bao gồm các kỹ sư với 40 năm kinh nghiệm trong ngành và các kỹ sư trẻ mang những ý tưởng mới. Bằng cách này, Pompe Cucchi có thể tìm ra giải pháp tốt nhất cho ứng dụng máy bơm trong nhiều lĩnh vực công nghiệp.

Công ty chúng tôi là Đại lý ủy quyền của Động cơ, Hộp số, Hộp giảm tốc, Bơm, Van, Xi lanh, Cảm biến, Encoder, Coupling ..

+ Động cơ Hộp số Rossi Made in Italy


+ Hộp số Wittenstein Alpha Made in Germany


+ Hộp số Vogel Made in Germany


+ Van Duplomatic Made in Italy


+ Cảm biến IFM Made in Germany


+ Bơm Torishima Made in Japan

Model Bơm Pompe Cucchi Tại Việt Nam
Bơm Pompe Cucchi A0DUS1415 / 00D

Bơm Pompe Cucchi A0GDST045 / 04M

Bơm Pompe Cucchi A0GDST045 / 04MES

Bơm Pompe Cucchi A0GDST045 / 04MIN

Bơm Pompe Cucchi A0GDST080-045

Bơm Pompe Cucchi A0ORT3143 / 00O

Bơm Pompe Cucchi A0ORT3187 / 00O

Bơm Pompe Cucchi A0ORW0153 / 00O

Bơm Pompe Cucchi A0ORW3275 / 00O

Bơm Pompe Cucchi FMG25 / WEC0B00

Bơm Pompe Cucchi D00BC0025 / 24A

Bơm Pompe Cucchi D00BC0100 / 57V

Bơm Pompe Cucchi D0NAF03,5 / 19D

Bơm Pompe Cucchi D0NAK0010 | 11I

Bơm Pompe Cucchi D0NAT03 , 5 / 20H

Bơm Pompe Cucchi D0NAX0010 / 22AX

Bơm Pompe Cucchi D0NAX0010 / 24A

Bơm Pompe Cucchi D0NAX0010 | 11I

Bơm Pompe Cucchi D0NCX0041 / 23AX

Bơm Pompe Cucchi D0NEF0200 / 19D

Bơm Pompe Cucchi A0GDST045 / 04m

Bơm Pompe Cucchi A0GDST045 / 04MES

Bơm Pompe Cucchi A0GDST045 / 04MIN

Bơm Pompe Cucchi A0GDST080-045

Bơm Pompe Cucchi A0ORT3143 / 00O

Bơm Pompe Cucchi A0ORT3187 / 00O

Bơm Pompe Cucchi A0ORW0153 / 00O

Bơm Pompe Cucchi A0ORW3275 / 00O

Bơm Pompe Cucchi FMG25 / WEC0B00

Bơm Pompe Cucchi D00BC0025 / 24A

Bơm Pompe Cucchi D00BC0100 / 57V

Bơm Pompe Cucchi D0NAF03,5 / 19D

Bơm Pompe Cucchi D0NAK0010 | 11I


Bơm Pompe Cucchi D0NAT03,5 / 20H

Bơm Pompe Cucchi D0NAX0010 / 22AXPOMPE

Bơm Pompe Cucchi D0NAX0010 / 24A

Bơm Pompe Cucchi D0NAX0010 | 11I

Bơm Pompe Cucchi D0NCX0041 / 23AX

Bơm Pompe Cucchi D0NEF0200 / 19D

Bơm Pompe Cucchi A0DUS1415 / 00D

Bơm Pompe Cucchi A0GDST045 / 04M

Bơm Pompe Cucchi A0GDST045 / 04MES

Bơm Pompe Cucchi A0GDST080-045

Bơm Pompe Cucchi A0ORT3143 / 00O

Bơm Pompe Cucchi A0ORT3187 / 00O

Bơm Pompe Cucchi A0ORW0153 / 00O

Bơm Pompe Cucchi A0ORW3275 / 00O

Bơm Pompe Cucchi FMG25 / WEC0B00

Bơm Pompe Cucchi D00BC0025 / 24A

Bơm Pompe Cucchi D00BC0100 / 57V

Bơm Pompe Cucchi D0NAF03,5 / 19D

Bơm Pompe Cucchi D0NAK0010 | 11I

Bơm Pompe Cucchi D0NAT03,5 / 20H

Bơm Pompe Cucchi D0NAX0010 / 22AX

Bơm Pompe Cucchi D0NAX0010 / 24A

Bơm Pompe Cucchi D0NAX0010 | 11I

Bơm Pompe Cucchi D0NCX0041 / 23AX

Bơm Pompe Cucchi D0NEF0200 / 19D

Bơm Pompe Cucchi D0NEQ0200 / 11I

Bơm Pompe Cucchi NBX14

Bơm Pompe Cucchi NDX68