Công Ty Châu Thiên Chí là Đại lý bơm MARZOCCHI tại việt nam

Công ty chúng tôi chuyên cung cấp các loại bơm MARZOCCHI của JAPAN như : Bơm khí nén MARZOCCHI, Bơm thủy lực MARZOCCHI, Bơm bánh răng MARZOCCHI, Bơm MARZOCCHI, Đại lý bơm MARZOCCHI, Nhà cung cấp bơm MARZOCCHI, Nhà phân phối bơm MARZOCCHI, Đại lý phân phối bơm MARZOCCHI

Công ty chúng tôi là Đại lý ủy quyền của Động cơ, Hộp số, Hộp giảm tốc, Bơm, Van, Xi lanh, Cảm biến, Encoder, Coupling ..

+ Động cơ Hộp số Rossi Made in Italy

+ Hộp số Wittenstein Alpha Made in Germany

+ Hộp số Vogel Made in Germany

+ Van Duplomatic Made in Italy

+ Cảm biến IFM Made in Germany

+ Bơm Torishima Made in Japan

Bơm thủy lực MARZOCCHI

Bơm MARZOCCHI ALP2-S-9+ALPP2-S-9

Bơm MARZOCCHI ALPA2A-D-20-FG+ALPP2-D-9-FG

Bơm MARZOCCHI ALP1A-D-20

Bơm MARZOCCHI ALP1A-D-11-FG

Bơm MARZOCCHI GHP1AQ-D-6-FG

Bơm MARZOCCHI GHP1A-D-6-FG

Bơm MARZOCCHI GHP1A-D-2-FG

Bơm MARZOCCHI GHP1A-D-3-FG

Bơm MARZOCCHI GHP1A-D-4-FG

Bơm MARZOCCHI GHP1A-D-7-FG

Bơm MARZOCCHI GHP1A-D-9-FG

Bơm MARZOCCHI ALPA4-D-160+GHPP3-D-60-D

Bơm MARZOCCHI GHP2A-D-13-FG

Bơm MARZOCCHI GHP2A-D-9-FG

Bơm MARZOCCHI GHP2-D-12

Bơm MARZOCCHI GHP2-D-13

Bơm MARZOCCHI GHP2-D-16

Bơm MARZOCCHI ALP2-D-16

Bơm MARZOCCHI ALP2-D-12

Bơm MARZOCCHI GHP2A-D-34-FG

Bơm MARZOCCHI ALP2A-D-12-FG

Bơm MARZOCCHI ALP2-D-10

Bơm MARZOCCHI GHP2-D-10

Bơm MARZOCCHI ALP2A-D-20

Bơm MARZOCCHI ALP2-D-30

Bơm MARZOCCHI ALP2-D-30-V

Bơm MARZOCCHI ALP2-D-22

Bơm MARZOCCHI GHP2A-D-12-FG

Bơm MARZOCCHI ALP2-D-25

Bơm MARZOCCHI GHP2A-D-6-FG

Bơm MARZOCCHI GHP2A-D-25-FG

Bơm MARZOCCHI ALP2-D-50

Bơm MARZOCCHI GHP2A-D-30-FG

Bơm MARZOCCHI ALP3-D-40

Bơm MARZOCCHI GHP3-S-50

Bơm MARZOCCHI GHP3-D-60

Bơm MARZOCCHI GHP3-D-80

Bơm MARZOCCHI GHP3-S-40

Bơm MARZOCCHI GHP3-S-60

Bơm MARZOCCHI ALP2A-D-13-S1-E

Bơm MARZOCCHI GHP3-D-33

Bơm MARZOCCHI GHP3-D-110

Bơm MARZOCCHI GHP2-D-6

Bơm MARZOCCHI GHP2-D-9

Bơm MARZOCCHI ALPA2-D-40+ALPP1-D-9

Bơm MARZOCCHI ALPP2-S-9

Bơm MARZOCCHI GHP3A-D-60-FG

Bơm MARZOCCHI GHP2-D-40

Bơm MARZOCCHI ALP3-D-80

Bơm MARZOCCHI ALP2-D-20

Bơm MARZOCCHI ALP1-D-5

Bơm MARZOCCHI ALP1-D-20

Bơm MARZOCCHI ALPC2A-D-20/20-S2-FG-FG-P433

Bơm MARZOCCHI GHP3A-D-60

Bơm MARZOCCHI GHP1-D-5

Bơm MARZOCCHI GHPA2-D-37+GHPP2-D-22

Bơm MARZOCCHI GHP2A-D-22-FG

Bơm MARZOCCHI ALP3A-D-80

Bơm MARZOCCHI ALP2-D-9

Bơm MARZOCCHI ALP2A-D-10-FC

Bơm MARZOCCHI ALP2-D-13

Bơm MARZOCCHI ALP1-D-4

Bơm MARZOCCHI GHP3A-D-66-E

Bơm MARZOCCHI ALP1A-D-6-FG

Bơm MARZOCCHI ALP1A-D-7-FG

Bơm MARZOCCHI GHP2A-D-40-FG

Bơm MARZOCCHI GHP1A-D-3-E

Bơm MARZOCCHI GHPA2-D-25+GHPP1-D-9

Bơm MARZOCCHI ALPA2-D-25+ALPP1-D-9

Bơm MARZOCCHI GHP2A-D-16-FG

Bơm MARZOCCHI GHP2A-D-50-FG

Bơm MARZOCCHI GHP3A-D-40

Bơm MARZOCCHI GHP3A-D-50

Bơm MARZOCCHI GHP3A-D-66

Bơm MARZOCCHI GHP3A-D-60-H

Bơm MARZOCCHI GHP3A-D-66-S1

Bơm MARZOCCHI APLA3-D-40+ALPP2-D-20

Bơm MARZOCCHI ALM2BK1-R-9-C6-E1-T-J

Bơm MARZOCCHI GHP1A-D-13-FG

Bơm MARZOCCHI ALP2-S-40

Bơm MARZOCCHI GHP2A-D-12

Bơm MARZOCCHI ALP2-D-34

Bơm MARZOCCHI GHP2A-D-20-FG

Bơm MARZOCCHI GHP1A-D-5-FG

Bơm MARZOCCHI GHPA2A-D-22-C2-FG+ALPP2-D-20

Bơm MARZOCCHI ALP4A-D-220

Bơm MARZOCCHI ALPA2-S-9

Bơm MARZOCCHI GHPA3-S-94+GHPP3-S-94

Bơm MARZOCCHI ALP3-D-50

Bơm MARZOCCHI GHP3-D-66

Bơm MARZOCCHI GHP3-D-40

Bơm MARZOCCHI GHP3-D-50

Bơm MARZOCCHI ALP3-D-50

Bơm MARZOCCHI K1PD4.2G

Bơm MARZOCCHI ALP4-D-270

Bơm MARZOCCHI ALP3-D-120

Bơm MARZOCCHI ALP3-D-135

Bơm MARZOCCHI ALP3-D-94

Bơm MARZOCCHI ALP1-D-2

Bơm MARZOCCHI ALP1A-D-9+ALPP1-D-4

Bơm MARZOCCHI ALM1A-R-4-E1

Bơm MARZOCCHI ALM1A-R-6-E1

Bơm MARZOCCHI GHP2-D-20-FG

Bơm MARZOCCHI K1PR1.6XG

Bơm MARZOCCHI GHPA3A-D-33-S1-FG+ALPP1-D-3-F

Bơm MARZOCCHI K1PS11.5C

Bơm MARZOCCHI GHP3A-D-66-FG

Bơm MARZOCCHI ALP2A-D-16-FC

Bơm MARZOCCHI U0.5R2.8G/VNKX

Bơm MARZOCCHI K1PD1.6GST

Bơm MARZOCCHI ALPA3A-D-50-S1

Bơm MARZOCCHI GHP3-D-120

Bơm MARZOCCHI GHP3-D-120-V

Bơm MARZOCCHI GHP1A-D-3

Bơm MARZOCCHI KL1PD2.5GAS

Bơm MARZOCCHI GHPA3-S-94+GHPP3-S-60

Bơm MARZOCCHI ALP2A-D-25-FG

Bơm MARZOCCHI ALPA1-D-6

Bơm MARZOCCHI ALM2A-S-B-P450-B

Bơm MARZOCCHI GHP1A-D-3-FG+2.2KW

Bơm MARZOCCHI ALM2-R-25-C4-FG-E1-T

Bơm MARZOCCHI ALM2-R-16-C4-FG-E1-T

Bơm MARZOCCHI GHP2A-D-9-C1-FG

Bơm MARZOCCHI ALP2-D-40

Bơm MARZOCCHI ALPA3A-D-50-S1-EP

Bơm MARZOCCHI GHPP3-D-40-FG + GHPA3A-D-50-FG