Bơm Ly Tâm Gorman-Rupp
Công ty CHÂU THIÊN CHÍ Là nhà cung cấp Bơm Gorman-Rupp Tại Việt Nam : Bơm Gorman-Rupp, Pump Gorman-Rupp, Bơm ly tâm Gorman-Rupp, Bơm Nước thải Gorman-Rupp, Bơm Công nghiệp Gorman-Rupp, Nhà cung cấp Bơm Gorman-Rupp, Đại lý Bơm Gorman-Rupp, Nhà phân phối Bơm Gorman-Rupp, Đại lý phân phối Bơm Gorman-Rupp

Gorman-Rupp là một trong những nhà sản xuất máy bơm và thiết bị bơm hàng đầu thế giới, và đã được hơn 75 năm. Họ cung cấp một loạt các máy bơm chất lượng cao, chất lượng cao ở Úc và hệ thống bơm cần thiết cho dịch vụ lâu dài trong máy bơm nước thải, máy bơm nước thải, chất thải công nghiệp, dầu khí, lửa và thị trường OEM.

Các dòng sản phẩm máy bơm rộng rãi của Gorman-Rupp, bao gồm máy bơm ly tâm tự mồi, máy bơm chìm và máy bơm bánh răng quay. Một loạt sản phẩm đi đôi với kiến thức, kinh nghiệm và kỹ năng toàn diện đã ăn sâu vào cả Hydro Đổi mới và Gorman-Rupp.

Ngoài ra, Gorman-Rupp sản xuất một dòng hoàn chỉnh các trạm nâng và trạm tăng áp hiện đại bao gồm máy bơm, động cơ, điều khiển, đường ống, phụ kiện và vỏ.

Model : Bơm Gorman-Rupp
Gorman-Rupp T6A65S-B /F

Gorman-Rupp T6A65S-B /FM

Gorman-Rupp T6A71S-B

Gorman-Rupp T6A71S-B /FM

Gorman-Rupp T6A75S-B

Gorman-Rupp T6A75S-B /F

Gorman-Rupp T6A75S-B /FM

Gorman-Rupp T6B3S-B

Gorman-Rupp T6B3S-B /F

Gorman-Rupp T6B3S-B /FM

Gorman-Rupp T6B60S-B

Gorman-Rupp T6B60S-B /F

Gorman-Rupp T6B60S-B /FM

Gorman-Rupp T6B61S-B

Gorman-Rupp T6B61S-B /F

Gorman-Rupp T6B61S-B /FM

Gorman-Rupp T6C60SC-B

Gorman-Rupp T6C60SC-B /F

Gorman-Rupp T6C60SC-B /FM

Gorman-Rupp T6C71SC-B

Gorman-Rupp T6C71SC-B /F

Gorman-Rupp T6C71SC-B /FM

Gorman-Rupp T8A3S-B

Gorman-Rupp T8A3S-B /F

Gorman-Rupp T8A3S-B /FM

Gorman-Rupp T8A60S-B

Gorman-Rupp T8A60S-B /F

Gorman-Rupp T8A60S-B /FM

Gorman-Rupp T8A61S-B

Gorman-Rupp T8A61S-B /F

Gorman-Rupp T8A61S-B /FM

Gorman-Rupp T8A65S-B

Gorman-Rupp T8A65S-B /F

Gorman-Rupp T8A65S-B /FM

Gorman-Rupp T8A71S-B

Gorman-Rupp T8A71S-B /F

Gorman-Rupp T8A71S-B /FM

Gorman-Rupp T8C60SC-B

Gorman-Rupp T8C60SC-B /F

Gorman-Rupp T8C60SC-B /FM

Gorman-Rupp T8C71SC-B

Gorman-Rupp T8C71SC-B /F

Gorman-Rupp T8C71SC-B /FM

Gorman-Rupp V3A60-B

Gorman-Rupp V3B60-B

Gorman-Rupp VS3A60-B

Gorman-Rupp VS3B60-B

Gorman-Rupp V4A60-B

Gorman-Rupp VS4A60-B

Gorman-Rupp V6A60-B

Gorman-Rupp VS6A60-B

Gorman-Rupp U3A60S-B

Gorman-Rupp U3A60S-B /F

Gorman-Rupp U3B60S-B

Gorman-Rupp U3B60S-B /F

Gorman-Rupp U3B60S-B /FM

Gorman-Rupp U3B65S-B

Gorman-Rupp U3B65S-B /F

Gorman-Rupp U4A60S-B

Gorman-Rupp U4A60S-B /F

Gorman-Rupp U4B60S-B

Gorman-Rupp U4B60S-B /F

Gorman-Rupp U4B60S-B /FM

Gorman-Rupp U4B65S-B

Gorman-Rupp U4B65S-B /F

Gorman-Rupp U6A60S-B

Gorman-Rupp U6A60S-B /F

Gorman-Rupp U6B60S-B

Gorman-Rupp U6B60S-B /F

Gorman-Rupp U6B60S-B /FM

Gorman-Rupp U6B65S-B

Gorman-Rupp U6B65S-B /F