Đại lý Bơm Knoll
Công ty CHÂU THIÊN CHÍ Là Nhà cung cấp Bơm Knoll Tại Việt Nam : Bơm Knoll, Bơm trục vít Knoll, Bơm bánh răng Knoll, Bơm thủy lực Knoll, Bơm Piston Knoll, Pump Knoll, Đại lý Bơm Knoll, Nhà cung cấp Bơm Knoll, Nhà phân phối Bơm Knoll, Đại lý phân phối Bơm Knoll

Kể từ khi công ty được thành lập, KNOLL đã phát triển và sản xuất máy bơm cho các yêu cầu nội bộ của mình. Trong những năm qua, công nghệ tiên tiến đã giúp các máy dịch chuyển tích cực nói riêng trở nên rất phổ biến với khách hàng bên ngoài trong các ngành công nghiệp như cơ khí và công nghệ xử lý. KNOLL cũng sản xuất máy bơm phù hợp với môi trường có độ nhớt cao, bị ô nhiễm hoặc không bôi trơn. Cũng như độ tin cậy, tuổi thọ dài và dễ bảo trì, khách hàng cũng đánh giá cao sự sẵn có nhanh chóng của các sản phẩm và phụ tùng.

Model : Bơm Knoll
Bơm Knoll KTS20-30

Bơm Knoll KTS20-40

Bơm Knoll KTS20-48

Bơm Knoll KTS25-38

Bơm Knoll KTS25-50

Bơm Knoll KTS25-60

Bơm Knoll KTS32-48

Bơm Knoll KTS32-64

Bơm Knoll KTS32-76

Bơm Knoll KTS40-60

Bơm Knoll KTS40-80

Bơm Knoll KTS40-96

Bơm Knoll KTS50-74

Bơm Knoll KTS50-120

Bơm Knoll KTS60-90

Bơm Knoll KTS60-120

Bơm Knoll KTS60-145

Bơm Knoll KTS20-30-T

Bơm Knoll KTS20-40-T

Bơm Knoll KTS20-48-T

Bơm Knoll KTS25-38-T

Bơm Knoll KTS25-50-T

Bơm Knoll KTS25-60-T

Bơm Knoll KTS32-48-T

Bơm Knoll KTS32-64-T

Bơm Knoll KTS32-76-T

Bơm Knoll KTS40-60-T

Bơm Knoll KTS40-80-T

Bơm Knoll KTS40-96-T

Bơm Knoll KTS50-74-T

Bơm Knoll KTS50-100-T

Bơm Knoll KTS50-120-T

Bơm Knoll KTS60-90-T

Bơm Knoll KTS60-120-T

Bơm Knoll KTS60-130-T

Bơm Knoll KTS60-145-T

Bơm Knoll KTS20-30-TG

Bơm Knoll KTS20-40-TG

Bơm Knoll KTS20-48-TG

Bơm Knoll KTS25-38-TG

Bơm Knoll KTS25-50-TG

Bơm Knoll KTS25-60-TG

Bơm Knoll KTS32-48-TG

Bơm Knoll KTS32-64-TG

Bơm Knoll KTS32-76-TG

Bơm Knoll KTS40-60-TG

Bơm Knoll KTS40-80-TG

Bơm Knoll KTS40-96-TG

Bơm Knoll KTS50-74-TG

Bơm Knoll KTS50-100-TG

Bơm Knoll KTS50-120-TG

Bơm Knoll KTS60-90-TG

Bơm Knoll KTS60-120-TG

Bơm Knoll KTS60-130-TG

Bơm Knoll KTS60-145-TG

Bơm Knoll KTS20-30-TAG-KB

Bơm Knoll KTS20-40-TAG-KB

Bơm Knoll KTS20-48-TAG-KB

Bơm Knoll KTS25-38-TAG-KB

Bơm Knoll KTS25-50-TAG-KB

Bơm Knoll KTS25-60-TAG-KB

Bơm Knoll KTS32-48-TAG-KB

Bơm Knoll KTS32-64-TAG-KB

Bơm Knoll KTS32-76-TAG-KB

Bơm Knoll KTS40-60-TAG-KB

Bơm Knoll KTS40-80-TAG-KB

Bơm Knoll KTS40-96-TAG-KB

Bơm Knoll KTS50-74-TAG-KB

Bơm Knoll KTS50-100-TAG-KB