Bơm Bánh Răng IMO
Công ty CHÂU THIÊN CHÍ là Nhà cung cấp Bơm IMO Tại Việt Nam : Bơm IMO, Bơm bánh răng IMO, Bơm 3 Trục vít IMO, Bơm Hải quân / Hàng Hải IMO, Pump IMO, Đại lý Bơm IMO, Bơm IMO Việt Nam, Nhà cung cấp Bơm IMO, Nhà phân phối Bơm IMO, Đại lý phân phối Bơm IMO

Bơm IMO

Đáng tin cậy cạnh tranh ba máy bơm trục vít được xây dựng để xử lý các ứng dụng khó khăn nhất! Chúng tôi cũng cung cấp bộ dụng cụ sửa chữa IMO.

IMO Pump là một trong những công ty hàng đầu thế giới về công nghệ bơm trục vít và xử lý chất lỏng hydrocarbon. Các sản phẩm đặc biệt của họ bao gồm hai máy bơm trục vít chuyên dụng để xử lý tất cả các loại chất lỏng có thể chứa không khí hoặc khí, cũng như máy bơm khoang tiến bộ lý tưởng để xử lý chất lỏng và chất rắn nhớt. Họ cũng là một nhà sản xuất hàng đầu của máy bơm bánh răng lưỡi liềm để đối phó với hydrocarbon áp suất cao và bơm ly tâm dầu nóng.

Model Bơm IMO
Bơm IMO ACE 025N4 NKBP

Bơm IMO ACE 025L1 IVBP

Bơm IMO mới ACE 038 K3 NVBP

Bơm IMO ACE 025L1 IVBP

Bơm IMO ALA 25-4 N7E S

Bơm IMO ACE 38-2 TC

Bơm IMO ACE 038K2 NTBP

Bơm IMO ACE 038K1 IRBP

Bơm IMO ACG 045K6 NTBO

Bơm IMO ACE 38 2NC

Bơm IMO ACD 025N6 IVBP

Bơm IMO ACP 025N1 NVBP

Bơm IMO ACG 60-2 N3F

Bơm IMO ACE 38 2NC

Bơm IMO LPE 032L3

Bơm IMO NTBP 090X0 STD

Bơm IMO ACG 52N6 NTBP

Bơm IMO ACG 52-2 N3F

Bơm IMO ACP 025N6 NVBP

Bơm IMO ACG 070N3 IVBP

Bơm IMO ACE 032L2 NTBP

Bơm IMO mới ACE 038 N3 NVBP

Bơm IMO IMO ACD 025N6 IRBP

Bơm IMO ACD 025N1 NRBP

Bơm IMO ACE 032-2 NC

Bơm IMO ACG 045N6 IVBP

Bơm IMO ACG 045N5 NTBP

Bơm IMO ACG 045K7 NVBP

Bơm IMO ACG 45-2 N3F

Bơm IMO 0BN2 NVBP

Bơm IMO ACE 032N3 NVBP

Bơm IMO ACP 032N3 NVBP

Bơm IMO ACP 032N1 IVBP

Bơm IMO ACP 032N1 NVBP

Bơm IMO ACE 025 L2 NTBP

Bơm IMO ACE 032-2 NC

Bơm IMO LPE 038K3 NTBP

Bơm IMO ACE 038N2 NTBP

Bơm IMO ACE 38 - 2NC 60

Bơm IMO NTBP 032L3 NTBP

Bơm IMO ACE 038K3 NTBP

Bơm IMO ACE 025N4 NKBP

Bơm IMO ACE 025L1 IVBP

Bơm IMO ACE 38 2NC

Bơm IMO ACE 025L1 IVBP

Bơm IMO ACE 038 K3 NVBP

Bơm IMO ACE 038N2 NTBP

Bơm IMO ACE 38-2 TC

Bơm IMO NTBP 032L3 NTBP

Bơm IMO ACE 025L1 IVBP

Bơm IMO ACP 025N6 NVBP

Bơm IMO ACG 045N6 IVBP

Bơm IMO LPE 032L3

Bơm IMO NTBP 090X0 STD

Bơm IMO ACG 045N5 NTBP

Bơm IMO ACE 032N3 NVBP

Bơm IMO ACP 032N3 NVBP

Bơm IMO ACP 032N1 IVBP

Bơm IMO ACP 032N1 NVBP

Bơm IMO ACG 045K6 NTBO

Bơm IMO ALA 25-4 N7E S

Bơm IMO ACE 032-2 NC

Bơm IMO ACE 038K2 NTBP

Bơm IMO ACD 025N6 IRBP

Bơm IMO ACD 025N1 NRBP

Bơm IMO ACD 025N6 IVBP

Bơm IMO ACP 025N1 NVBP

Bơm IMO ACP 025N6 NVBP

Bơm IMO ACE 032L2 NTBP

Bơm IMO ACE 025L1 IVBP

Bơm IMO ACE 38 2NC

Bơm IMO ACE 038 N3 NVBP

Bơm IMO ACE 025 L2 NTBP

Bơm IMO ACG 045K6 NTBO

Bơm IMO ACG 60-2 N3F