Đại lý Bơm Gorman-Rupp
Công Ty CHÂU THIÊN CHÍ Là Nhà cung cấp Bơm Gorman-Rupp Made in USA Tại Việt Nam : Bơm Gorman-Rupp, Pump Gorman-Rupp, Bơm ly tâm Gorman-Rupp, Bơm công nghiệp Gorman-Rupp, Bơm Nước thải Gorman-Rupp, Đại lý Bơm Gorman-Rupp, Nhà cung cấp Bơm Gorman-Rupp, Nhà phân phối Bơm Gorman-Rupp, Đại lý phân phối Bơm Gorman-Rupp

Trong hơn 80 năm, Gorman-Rupp đã sản xuất máy bơm chất lượng cao và hệ thống bơm cần thiết cho dịch vụ lâu dài trong thị trường đô thị, nước thải, nước thải, công nghiệp, xây dựng, dầu khí và OEM.

Các dòng sản phẩm máy bơm rộng rãi của Gorman-Rupp, bao gồm máy bơm ly tâm tự mồi, máy bơm ly tâm tiêu chuẩn, máy bơm chìm, máy bơm rác, máy bơm hỗ trợ mồi và máy bơm bánh răng quay.

Tất cả các Bơm đã sử dụng loạt máy bơm Gorman-Rupp, trong nhiều giải pháp trong nhiều năm qua.

Model : Bơm Gorman-Rupp
Gorman-Rupp T10A3S-B

Gorman-Rupp T10A3S-B /FM

Gorman-Rupp T10A60S-B

Gorman-Rupp T10A60S-B /FM

Gorman-Rupp T10A61S-B

Gorman-Rupp T10A61S-B /FM

Gorman-Rupp T10A65S-B

Gorman-Rupp T10A65S-B /FM

Gorman-Rupp T10A71S-B

Gorman-Rupp T10A71S-B /FM

Gorman-Rupp T10C60SC-B

Gorman-Rupp T10C60SC-B /FM

Gorman-Rupp T10C71SC-B

Gorman-Rupp T10C71SC-B /FM

Gorman-Rupp T3A3S-B

Gorman-Rupp T3A3S-B /F

Gorman-Rupp T3A3S-B /FM

Gorman-Rupp T3A60S-B

Gorman-Rupp T3A60S-B /F

Gorman-Rupp T3A60S-B /FM

Gorman-Rupp T3A61S-B

Gorman-Rupp T3A61S-B /F

Gorman-Rupp T3A61S-B /FM

Gorman-Rupp T3A65S-B

Gorman-Rupp T3A65S-B /F

Gorman-Rupp T3A65S-B /FM

Gorman-Rupp T3A71S-B

Gorman-Rupp T3A71S-B /F

Gorman-Rupp T3A71S-B /FM

Gorman-Rupp T3A75S-B

Gorman-Rupp T3A75S-B /F

Gorman-Rupp T3A75S-B /FM

Gorman-Rupp T3C60SC-B

Gorman-Rupp T3C60SC-B /F

Gorman-Rupp T3C60SC-B /FM

Gorman-Rupp T3C71SC-B

Gorman-Rupp T3C71SC-B /F

Gorman-Rupp T3C71SC-B /FM

Gorman-Rupp T4A3S-B

Gorman-Rupp T4A3S-B /F

Gorman-Rupp T4A3S-B /FM

Gorman-Rupp T4A60S-B

Gorman-Rupp T4A60S-B /F

Gorman-Rupp T4A60S-B /FM

Gorman-Rupp T4A61S-B

Gorman-Rupp T4A61S-B /F

Gorman-Rupp T4A61S-B /FM

Gorman-Rupp T4A65S-B

Gorman-Rupp T4A65S-B /F

Gorman-Rupp T4A65S-B /FM

Gorman-Rupp T4A71S-B

Gorman-Rupp T4A71S-B /F

Gorman-Rupp T4A71S-B /FM

Gorman-Rupp T4A75S-B

Gorman-Rupp T4A75S-B /F

Gorman-Rupp T4A75S-B /FM

Gorman-Rupp T4B3S-B

Gorman-Rupp T4B3S-B /F

Gorman-Rupp T4B3S-B /FM

Gorman-Rupp T4B60S-B

Gorman-Rupp T4B60S-B /F

Gorman-Rupp T4B60S-B /FM

Gorman-Rupp T4B61S-B

Gorman-Rupp T4B61S-B /F

Gorman-Rupp T4B61S-B /FM

Gorman-Rupp T4B65S-B

Gorman-Rupp T4B65S-B /F

Gorman-Rupp T4B65S-B /FM

Gorman-Rupp T4C60SC-B

Gorman-Rupp T4C60SC-B /F

Gorman-Rupp T4C60SC-B /FM

Gorman-Rupp T4C71SC-B

Gorman-Rupp T4C71SC-B /F

Gorman-Rupp T4C71SC-B /FM

Gorman-Rupp T6A3S-B

Gorman-Rupp T6A3S-B /F

Gorman-Rupp T6A3S-B /FM

Gorman-Rupp T6A60S-B

Gorman-Rupp T6A60S-B /F

Gorman-Rupp T6A60S-B /FM

Gorman-Rupp T6A61S-B

Gorman-Rupp T6A61S-B /F

Gorman-Rupp T6A61S-B /FM

Gorman-Rupp T6A65S-B