Bơm Gorman-Rupp
Công ty CHÂU THIÊN CHÍ Là Nhà cung cấp Bơm Gorman-Rupp Made in USA Tại Việt Nam Bơm Gorman-Rupp, Pump Gorman-Rupp, Bơm ly tâm Gorman-Rupp, Bơm công nghiệp Gorman-Rupp, Bơm nước thải Gorman-Rupp, Đại lý Bơm Gorman-Rupp, Nhà cung cấp Gorman-Rupp, Nhà phân phối Gorman-Rupp, Đại lý phân phối Gorman-Rupp

Gorman-Rupp thiết kế và sản xuất một loạt các máy bơm và hệ thống bơm tiên tiến cho nước, nước thải, xây dựng, công nghiệp, dầu khí, thiết bị gốc, nông nghiệp, phòng cháy chữa cháy, sưởi ấm, HVAC, y tế, thực phẩm và quân sự. Chỉ để một vài tên. Với doanh số bán hàng trên toàn thế giới cho nhiều đối tượng khách hàng, bạn có thể tin tưởng rằng bất cứ điều gì bạn muốn xử lý chất lỏng, Gorman-Rupp là cái tên đáng để tin tưởng.

Model : Bơm Gorman-Rupp
Gorman-Rupp GHS 1DC 3−B

Gorman-Rupp GHS 1DC 4−B

Gorman-Rupp GHS 1DE 3−B

Gorman-Rupp GHS 1DE 4−B

Gorman-Rupp GHS 1-1/2 GC 3−B

Gorman-Rupp GHS 1-1/2 GC 4−B

Gorman-Rupp GHS 2 GC 3−B

Gorman-Rupp GHS 2 GC 4−B

Gorman-Rupp GHS 1-1/2 GF 3−B

Gorman-Rupp GHS 1-1/2 GF 4−B

Gorman-Rupp GHS 2 GF 3−B

Gorman-Rupp GHS 2 GF 4−B

Gorman-Rupp GHS 1−1/2 GH 3−B

Gorman-Rupp GHS 1−1/2 GH 4−B

Gorman-Rupp GHS 2 GH 3−B

Gorman-Rupp GHS 2 GH 4−B

Gorman-Rupp GHS 1-1/2 GJ 3−B

Gorman-Rupp GHS 1-1/2 GJ 4−B

Gorman-Rupp GHS 2 GJ 3−B

Gorman-Rupp GHS 2 GJ 4−B

Gorman-Rupp GHS 2 JG 3−B

Gorman-Rupp GHS 2 JG 4−B

Gorman-Rupp GHS 2-1/2 JG 3−B

Gorman-Rupp GHS 2-1/2 JG 4−B

Gorman-Rupp GHS 3 JG 3−B

Gorman-Rupp GHS 3 JG 4−B

Gorman-Rupp GHS 2 JJ 3−B

Gorman-Rupp GHS 2 JJ 4−B

Gorman-Rupp GHS 2-1/2 JJ 3−B

Gorman-Rupp GHS 2-1/2 JJ 4−B

Gorman-Rupp GHS 3 JJ 3−B

Gorman-Rupp GHS 3 JJ 4−B

Gorman-Rupp GHS 2 JL 3−B

Gorman-Rupp GHS 2 JL 4−B

Gorman-Rupp GHS 2-1/2 JL 3−B

Gorman-Rupp GHS 2-1/2 JL 4−B

Gorman-Rupp GHS 3 JL 3−B

Gorman-Rupp GHS 3 JL 4−B

Gorman-Rupp GHS 2 JP 3−B

Gorman-Rupp GHS 2 JP 4−B

Gorman-Rupp GHS 2-1/2 JP 3−B

Gorman-Rupp GHS 2-1/2 JP 4−B

Gorman-Rupp GHS 3 JP 3−B

Gorman-Rupp GHS 3 JP 4−B

Gorman-Rupp GHS 1-1/2 NK 3−B

Gorman-Rupp GHS 1-1/2 NK 4−B

Gorman-Rupp GHS 2 NK 3−B

Gorman-Rupp GHS 2 NK 4−B

Gorman-Rupp GHS 2-1/2 NK 3−B

Gorman-Rupp GHS 2-1/2 NK 4−B

Gorman-Rupp GHS 3 NK 3−B

Gorman-Rupp GHS 3 NK 4−B

Gorman-Rupp GHS 2 NM 3−B

Gorman-Rupp GHS 2 NM 4−B

Gorman-Rupp GHS 2-1/2 NM 3−B

Gorman-Rupp GHS 2-1/2 NM 4−B

Gorman-Rupp GHS 3 NM 3−B

Gorman-Rupp GHS 3 NM 4−B

Gorman-Rupp GHS 2 NP 3−B

Gorman-Rupp GHS 2 NP 4−B

Gorman-Rupp GHS 2-1/2 NP 3−B

Gorman-Rupp GHS 2-1/2 NP 4−B

Gorman-Rupp GHS 3 NP 3−B

Gorman-Rupp GHS 3 NP 4−B

Gorman-Rupp GHS 2 RM 3−B

Gorman-Rupp GHS 2 RM 4−B

Gorman-Rupp GHS 2-1/2 RM 3−B

Gorman-Rupp GHS 2-1/2 RM 4−B

Gorman-Rupp GHS 3 RM 3−B

Gorman-Rupp GHS 3 RM 4−B

Gorman-Rupp GHS 4 RM 3−B

Gorman-Rupp GHS 4 RM 4−B

Gorman-Rupp GHS 2-1/2 RP 3−B

Gorman-Rupp GHS 2-1/2 RP 4−B

Gorman-Rupp GHS 3 RP 3−B

Gorman-Rupp GHS 3 RP 4−B

Gorman-Rupp GHS 4 RP 3−B

Gorman-Rupp GHS 4 RP 4−B

Gorman-Rupp GHS 2-1/2 RR 3−B

Gorman-Rupp GHS 2-1/2 RR 4−B

Gorman-Rupp GHS 3 RR 3−B

Gorman-Rupp GHS 3 RR 4−B

Gorman-Rupp GHS 4 RR 3−B

Gorman-Rupp GHS 4 RR 4−B

Gorman-Rupp GHS 3 RS 3−B

Gorman-Rupp GHS 3 RS 4−B

Gorman-Rupp GHS 4 RS 3−B

Gorman-Rupp GHS 4 RS 4−B