Bơm bánh răng VOITH
Công ty CHÂU THIÊN CHÍ Là Nhà cung cấp Bơm VOITH Của Germany Tại Việt Nam như : Bơm bánh răng VOITH, Bơm thủy lực VOITH, Bơm trục vít VOITH, Bơm VOITH, Pump VOITH Việt Nam, Đại lý Bơm VOITH, Nhà cung cấp Bơm VOITH, Nhà phân phối Bơm VOITH, Đại lý phân phối Bơm VOITH

Bơm bánh răng trong Voith có xung áp suất rất thấp - thường ít hơn tới 50% so với các bơm bánh răng trong tương đương khác. Điều này cải thiện đáng kể khả năng điều khiển của máy bơm. Nó cũng giảm phát thải tiếng ồn lên đến 6 dB

Việc xử lý răng vòng và trục cho máy bơm bánh răng bên trong Voith cực kỳ chính xác nhờ một quy trình sản xuất đặc biệt. Điều này giữ cho xung áp suất cực thấp, cải thiện hiệu suất của vòng điều khiển trong hệ thống thủy lực và cho phép máy hoặc hệ thống của bạn hoạt động với độ chính xác cao. Các sản phẩm được sản xuất có chất lượng đặc biệt cao. Một điểm cộng nữa là sự phát ra tiếng ồn thấp. Điều này làm giảm nỗ lực và chi phí liên quan đến giảm tiếng ồn. Hướng dẫn nơi làm việc có thể được đáp ứng trong hầu hết các trường hợp mà không cần các biện pháp bổ sung.

Bơm bánh răng trong Voith được chế tạo mạnh mẽ, nhỏ gọn, nhẹ và ít bảo trì. Chúng thường có tuổi thọ vài thập kỷ và tính sẵn sàng cao. Hệ thống thủy lực của bạn hoạt động đáng tin cậy, giữ cho chi phí bảo trì của bạn thấp và thời gian ngừng bảo trì của bạn ngắn.

Model Bơm VOITH Việt Nam
Bơm Voith IPC7-160-151

Bơm Voith IPH/V4-3-32/10-101

Bơm Voith IPH4/4-32/32-101

Bơm Voith IPH4-25-101

Bơm Voith IPH4-30-101

Bơm Voith IPH6/5-125/50-201

Bơm Voith IPH6/6-100/100-111

Bơm Voith IPN6-200-141

Bơm Voith IPNL5-100-141

Bơm Voith IPC5-40-101

Bơm Voith IPC6-125-601

Bơm Voith IPC6-80-101+IPV4-13

Bơm Voith IPC7-160-151

Bơm Voith IPH/V4-3-32/10-101

Bơm Voith IPH4/4-32/32-101

Bơm Voith IPH4-25-101

Bơm Voith IPH4-30-101

Bơm Voith IPH6/5-125/50-201

Bơm Voith IPH6/6-100/100-111

Bơm Voith IPV4/4-25/16-111

Bơm Voith IPV4/3-25/18-171

Bơm Voith IPV4/3-16/3.5-251

Bơm Voith IPV3-5-101

Bơm Voith IPH6-125-101

Bơm Voith IPN6/4-125/40-101

Bơm Voith IPV3/3-10/3.5-101

Bơm Voith IPH5-40

Bơm Voith IPH5-50

Bơm Voith IPH5-64

Bơm Voith IPV5/4-64/16-271

Bơm Voith IPVP6-125-101

Bơm Voith IPVS7-160-111

Bơm Voith IPC4-32-601

Bơm Voith IPV4/4-32/13-271

Bơm Voith IPCA5-40-101

Bơm Voith IPV5/5-64/64-271

Bơm Voith IPH6/6-125/100-701

Bơm Voith IPV7-160

Bơm Voith IPV7-200

Bơm Voith IPV7-250

Bơm Voith IPH4-20

Bơm Voith IPH4-25

Bơm Voith IPH4-30

Bơm Voith IPV6-80-101

Bơm Voith IPV4-32-101

Bơm Voith IPH5/5-64/64-101