Bơm Bánh Răng IMO
Công ty Châu Thiên Chí là Đại lý phân phối Bơm Bánh Răng IMO Tại Việt Nam như : Bơm thủy lực IMO, Bơm bánh răng IMO, Bơm trục vít IMO, Bơm hải quân IMO, Bơm IMO Tại Việt Nam, Pump IMO Việt Nam, Phụ tùng bơm IMO, Đại lý Bơm IMO, Nhà cung cấp Bơm IMO, Nhà phân phối Bơm IMO, Đại lý phân phối Bơm IMO

Bơm Bánh răng IMO có sẵn trong cấu hình đơn và đôi. Các máy bơm đôi có một cổng vào thông thường và hai cổng xả độc lập. Máy bơm có thể được cung cấp trong một số dàn sắp xếp cho phép khả năng chịu áp suất rất cao hoặc áp suất cao ở độ nhớt thấp

Chúng có sẵn ở nhiều giai đoạn với áp suất rất cao hoặc áp suất vừa phải trên các loại nhiên liệu có độ nhớt rất thấp. Máy bơm cũng có sẵn trong các cấu hình bơm đôi có chung một cổng vào nhưng cung cấp hai dòng độc lập để hỗ trợ nhiều chức năng của máy.

Công ty chúng tôi là Đại lý ủy quyền của Động cơ, Hộp số, Hộp giảm tốc, Bơm, Van, Xi lanh, Cảm biến, Encoder, Coupling ..

+ Động cơ Hộp số Rossi Made in Italy

+ Hộp số Wittenstein Alpha Made in Germany

+ Hộp số Vogel Made in Germany

+ Van Duplomatic Made in Italy

+ Cảm biến IFM Made in Germany

+ Bơm Torishima Made in Japan

Model Bơm IMO Thông dụng
Bơm IMO ACE 025N3 NVBP

Bơm IMO ACE 25-2L NC 615A

Bơm IMO ACE 025L1 IRBO

Bơm IMO ACE 025L2 NVBO

Bơm IMO ACE 025L3 NVBP

Bơm IMO ACE 032N2

Bơm IMO ACE 032N2 NTBP

Bơm IMO ACE 032N3 NTBP

Bơm IMO ACE 032N2 615A

Bơm IMO ACE 032N2 NTBO

Bơm IMO ACE 032N3 NTBP

Bơm IMO ACE 38-2 NC/101

Bơm IMO ACE 038N1 IRBP A101

Bơm IMO ACE 038N2 NVBP A101

Bơm IMO ACE 038N3 NVBP A101

Bơm IMO ACE 38-2 NC/60

Bơm IMO ACE 038N1 YVBP

Bơm IMO ACE 038N2 NTBP

Bơm IMO ACE 038N3 NTBP

Bơm IMO ACE 025L1 IVBP

Bơm IMO ACE 025L2 NVBP

Bơm IMO ACE 025L3 NVBP

Bơm IMO ACE 038K1 IVBP A020

Bơm IMO ACE 038K3 NVBP

Bơm IMO ACE 032N1 IXBO A076

Bơm IMO ACE 032N2 NXBO A076

Bơm IMO ACE 032N3 NTBP

Bơm IMO ACE 032N1 IVBP

Bơm IMO ACE 032N2 NTBP A368

Bơm IMO ACE 032N3 NTBP

Bơm IMO D3EICC-95D

Bơm IMO G3DB-275

Bơm IMO A4PIC-187

Bơm IMO A3DB-275

Bơm IMO D3FTC-95D

Bơm IMO C3EBF143

Bơm IMO C3EBC-118P

Bơm IMO 10H-87-1-6D

Bơm IMO D3EEC-87D

Bơm IMO A4PIC-187

Bơm IMO C3EBF-118P

Bơm IMO D3E1C-95D

Bơm IMO C3EHC-162

Bơm IMO D3E1C-95D

Bơm IMO D3EIC 87PD

Bơm IMO C3EBC-143JD

Bơm IMO G3DB-250P

Bơm IMO B4PIC-236G

Bơm IMO G3DB-250P

Bơm IMO C3EBF-143

Bơm IMO LPD 020N1

Bơm IMO A3DH-156 3204/121

Bơm IMO D3EBCS-162

Bơm IMO D3EIC-87P

Bơm IMO KF-210-BBA-000017

Bơm IMO A3DH-118

Bơm IMO G3DB-250

Bơm IMO C3EBF-162

Bơm IMO AA3G / NVPSCA118SC

Bơm IMO G3DB-275

Bơm IMO G3DBC-218D

Bơm IMO A3DF-137

Bơm IMO C3EHCS-143

Bơm IMO AG3DBC-312

Bơm IMO ACE 038 IRBG

Bơm IMO AG3DB-400

Bơm IMO C3EHC-143J

Bơm IMO C3EHC-143J

Bơm IMO C3EBF-187

Bơm IMO D3EBF-95

Bơm IMO C313A-187

Bơm IMO C3EBF-118P

Bơm IMO A6DB-218

Bơm IMO B4PIC-217

Bơm IMO C3EBC-118P

Bơm IMO 42032PDW

Bơm IMO AA3G / NVPPCC200SC

Bơm IMO AA3G / NVPMCA143SJ3535 / 004

Bơm IMO C3EBC-118PD

Bơm IMO C3EBCX-162D / 363

Bơm IMO A12DB-312

Bơm IMO AA3G / NVILCA095SP

Bơm IMO C324AHTF-250

Bơm IMO G3DHS-218

Bơm IMO D3EIC-95

Bơm IMO G6UVC-200

Bơm IMO 3240 / 011RA

Bơm IMO DG3DH-1S7

Bơm IMO C210H-106-2D

Bơm IMO G3DH-187

Bơm IMO GD3H-218

Bơm IMO A3DBC-275

Bơm IMO AA3G / NVSMCA095SC

Bơm IMO C3ENCSX-187/268

Bơm IMO C3EIC-143

Bơm IMO G3DB-275

Bơm IMO D3EVF-87

Bơm IMO AA3G / NVPPCA118SC

Bơm IMO D3EBC-87

Bơm IMO D3ENC-143

Bơm IMO C3EHF-143J

Bơm IMO AB E4-060N1-LEBE

Bơm IMO C3EHCS-187Y

Bơm IMO EP0552-1

Bơm IMO C3EHF-118

Bơm IMO AA3G / NVPMCA143SJ

Bơm IMO G3D-218

Bơm IMO A3DBC-275

Bơm IMO D3EICS-143J

Bơm IMO D3FTCSS-95D

Bơm IMO D3EBFS-143J

Bơm IMO D3EIC-87PD

Bơm IMO A3DB-118

Bơm IMO A31NIX-131A

Bơm IMO AA3G / NVPKCA095SC

Bơm IMO C3EHF-143J

Bơm IMO AA3G-NHSMFA200SC

Bơm IMO C210H-106-2D

Bơm IMO C3EXC-143D-256

Bơm IMO C3EBCX-143J / 259

Bơm IMO G3DH-218

Bơm IMO C3EBF-200

Bơm IMO CJ12DBC-187

Bơm IMO DG3DB-250

Bơm IMO D3EX-87PD281

Bơm IMO C3EXC-143D-256

Bơm IMO 5918031K-156 17GPM

Bơm IMO D3EBCS-143

Bơm IMO C12DH-156

Bơm IMO C3EBF-I87

Bơm IMO C3EHC-143J

Bơm IMO A3DB-156

Bơm IMO A324ASX-231

Bơm IMO AB ACD 025L6 IVBP

Bơm IMO AB ACF 080N4 IRBO

Bơm IMO 324-400P

Bơm IMO D3EIC-95

Bơm IMO G3D-187

Bơm IMO AA3G / NVPMCA143SJ

Bơm IMO C3EBC-200