Bộ mã Hóa Encoder POSITAL
Công ty CHÂU THIÊN CHÍ Là Nhà cung cấp Encoder POSITAL Tại Việt Nam : Encoder Posital Fraba, Bộ mã hóa vòng quay Posital, Bộ mã hóa tuyệt đối Posital, Bộ mã hóa gia tăng Posital, Đại lý Encoder Posital, Nhà cung cấp Encoder Posital, Nhà phân phối Encoder Posital, Đại lý phân phối Encoder Posital

POSITAL FRABA là nhà sản xuất của Đức chuyên thiết kế và đưa ra thị trường các cảm biến cho hệ thống kiểm soát chuyển động và đảm bảo an toàn.

Các sản phẩm bao gồm Bộ mã hóa quay POSITAL FRABA, Máy đo độ nghiêng và Dây rút, cũng như một loạt các phụ kiện.

Những sản phẩm này được sử dụng trong một loạt các cài đặt, từ sản xuất đến khai thác

Model : Encoder POSITAL
Posital Fraba OCD C2B1B0012 S10 V0CC

Posital Fraba OCD C600B 0016 S06C CRW

Posital Fraba OCD D2B1B 0013 B15 00CC

Posital Fraba OCD DPB1B 0012 S060 0CC

Posital Fraba OCD DPB1B 1213 C100 0CC

Posital Fraba OCD DPB1B 1213 C10 00CC

Posital Fraba OCD DPB1B 1213 C100 OCC

Posital Fraba OCD PP00B 0412S 060PAT

Posital Fraba OCD S200G 1416 S100 CAW

Posital Fraba OCD SL00G 0412 C10S PRL

Posital Fraba OCD SL00 G1212 C06 0PRL

Posital Fraba 2810 16 6 0G00PGF2CR

Posital Fraba 2812 4096 6 6G0SS G01CG

Posital Fraba 2812 4096 6 6G0SSG01CG

Posital Fraba 2812 4096 6 6GOSSG01CG

Posital Fraba 5810 16 FGD0PG2CR

Posital Fraba 5810 4096 FBBIC 203PG

Posital Fraba 5810 4096 FG00PG02KW

Posital Fraba 5812 4096 FBA1DPW3PG

Posital Fraba 5812 16 FG00SL01KW

Posital Fraba 5812 1 FBA1DP03PG

Posital Fraba 5812 1 FBA1K3WOSW 4096

Posital Fraba 5812 1 FBB1DP03PG

Posital Fraba 5812 1 FBB1DPN3PG

Posital Fraba 5812 1 YBA1DP03PG

Posital Fraba 5812 1 YBB1DP03PG

Posital Fraba 5812 1 YBBIDPO3PG

Posital Fraba 5812 256 FG00SL01KG

Posital Fraba 5812 4096 FBA1DPP3PG

Posital Fraba 5812 4096 FBB1DP03PG

Posital Fraba 5812 4096 FBB1DPP3PG

Posital Fraba 5812 4096 FBB1DPT3PG

Posital Fraba 5812 4096 FG00SLS00R

Posital Fraba 5813 4096 FBA1DP03PG

Posital Fraba 5813 4096 FBA1DP03PG

Posital Fraba 5813 4096 FBA1DP03PG

Posital Fraba 5813 4096 FBA2D203PG

Posital Fraba 5813 4096 FBB1DP03PG

Posital Fraba 5813 4096 FG00SL01KW

Posital Fraba 5813 4096 YBB1D203PG

Posital Fraba 5813 YBB1DP03PG

Posital Fraba 58 1DP 3PG

Posital Fraba 6510 16 FGD0PG02CR

Posital Fraba AGS 030 2 CA1 H0 CRW

Posital Fraba AGS 030 2 SC1 HO P8M

Posital Fraba AGS 030 2S C1 HOP8M

Posital Fraba AGS 030 2S CA H0 CRW

Posital Fraba AH 58 B1CA 3PG

Posital Fraba AH 58 B1CP 3PG

Posital Fraba AH 58 B1DA 3PG

Posital Fraba AH 58 B1DA 3PG VA

Posital Fraba AH 58 B1DP 127

Posital Fraba AH 58 B1DP 3PG

Posital Fraba AH 58 B1DP 3PG

Posital Fraba AH 58 B1DP 3PG 127

Posital Fraba AH 58 B1DP 3PG VA

Posital Fraba AH58 A1DPQ 3PG

Posital Fraba AH58 B1DP 3M16BL

Posital Fraba AH58 B1DP 3PG

Posital Fraba AH58 B1DP 3PG VA