Đại lý Koba tại việt nam
Châu thiên chí tự hào là Đại lý phân phối Giảm sốc giảm chấn Koba tại Việt Nam , cũng như đưa các sản phẩm mới nhất vào nền công nghiệp hiện nay.

Nếu quý Khách Hàng quan tâm đến sản phẩm Đệm thủy lực Koba Việt Nam hoặc các sản phẩm khác liên quan đến nền công nghiệp việt nam hãy liên hệ với chúng tôi để được hổ trợ về kĩ thuật cũng như giá cả tốt nhất:

Đại lý Koba tại Việt Nam – Thiết bị thủy lực Koba Việt Nam

Đại lý phân phối Koba Việt Nam – Bộ đệm thủy lựcKoba Việt Nam – Giảm chấn Koba Việt Nam

Koba chuyên về : Đệm thủy lực Koba Việt Nam, Giảm sốc giảm chấn Koba Việt Nam, Thiết bị Koba…

Để đáp ứng các nhu cầu của Khách Hàng cũng như góp phần vào công cuộc Công Nghiệp Hóa – Hiện Đại Hóa nền công nghiệp nước nhà.

Châu thiên chí tự hào là Đại lý phân phối Giảm sốc giảm chấn Koba tại Việt Nam , cũng như đưa các sản phẩm mới nhất vào nền công nghiệp hiện nay.

Công ty chúng tôi là Đại lý ủy quyền của Động cơ, Hộp số, Hộp giảm tốc, Bơm, Van, Xi lanh, Cảm biến, Encoder, Coupling ..

+ Động cơ Hộp số Rossi Made in Italy


+ Hộp số Wittenstein Alpha Made in Germany


+ Hộp số Vogel Made in Germany


+ Van Duplomatic Made in Italy


+ Cảm biến IFM Made in Germany


+ Bơm Torishima Made in Japan

Bộ giảm chấn Koba
Koba model: KMA12-14 (B)

Koba model: KMA14-12 (B)

Koba model: KMA16-12 (B)

Koba model: KMA20-16 (B)

Koba model: KMA25-25 (B)

Koba model: KMA27-25 (B) (F)

Koba model: KMA27-40 (B)

Koba model: KMA30-35 (B)

Koba model: KMA36-25 (B)

Koba model: KMA36-50 (B)

Koba model: KMS08-06 (B)

Koba model: KMS10-08 (B)

Koba model: KMS12-10 (B)

Koba model: KMS14-20B

Koba model: KMS14-15 (B) (F)

Koba model: KMS20-20 (B)

Koba model: KMS20-30B

Koba model: KMS20-50B

Koba model: KMS25-25B (F)

Koba model: KMS25-40B

Koba model: KMS25-50B

Koba model: KMS25-80B

Koba model: KMS36-25 (B)

Koba model: KMS36-50B

Koba model: KMS36-80B

Koba model: KHA42-25

Koba model: KHA42-50

Koba model: KHA42-75

Koba model: KHA64-50

Koba model: KHA64-100

Koba model: KHA64-150

Koba model: KHA85-50

Koba model: KHA85-90

Koba model: KHA85-125

Koba model: KHA85-165

Koba model: KHA115-50

Koba model: KHA115-100

Koba model: KHA115-150

Koba model: KHA115-200

Koba model: KHA115-250

Koba model: KHG65-25

Koba model: KHG65-50

Koba model: KHG65-75

Koba model: KHG65-100

Koba model: KHG65-125

Koba model: KHG65-150

Koba model: KHG65-200

Koba model: KHG85-50

Koba model: KHG85-100

Koba model: KHG85-150

Koba model: KHG85-200

Koba model: KHG85-250

Koba model: KHG100-50

Koba model: KHG100-80

Koba model: KHG100-100

Koba model: KHG100-120

Koba model: KHG100-150

Koba model: KHG100-200

Koba model: KHG100-250

Koba model: KHG100-300

Koba model: KHG100-400

Koba model: KHG100-500

Koba model: KHG100-600

Koba model: KHG100-800

Koba model: KHG120-100

Koba model: KHG120-150

Koba model: KHG120-200

Koba model: KHG120-250

Koba model: KHG120-300

Koba model: KHG120-400

Koba model: KHG120-500

Koba model: KHG120-600

Koba model: KHG120-800

Koba model: KHG120-1000

Koba model: KHG130-300

Koba model: KHG130-400

Koba model: KHG130-500

Koba model: KHG130-600

Koba model: KHG130-800

Koba model: KHG140-100

Koba model: KHG140-150

Koba model: KHG140-200

Koba model: KHG140-300

Koba model: KHG140-400

Koba model: KHG140-500

Koba model: KHG140-600

Koba model: KHG140-800

Koba model: KHG140-1000

Koba model: KHG150-100

Koba model: KHG150-200

Koba model: KHG150-300

Koba model: KHG150-400

Koba model: KHG150-500

Koba model: KHG150-600

Koba model: KHG150-800

Koba model: KHG150-1000

Koba model: KHG180-100

Koba model: KHG180-200

Koba model: KHG180-250

Koba model: KHG180-400

Koba model: KHG180-500

Koba model: KHG180-600

Koba model: KHG180-800

Koba model: KHG180-1000

Koba model: KHS64-50

Koba model: KHS90-50

Koba model: KHS90-75

Koba model: KHS90-100

Koba model: KHS100-50

Koba model: KHS100-100

Koba model: KHS130-70

Koba model: KHS130-100

Koba model: KHS130-150

Koba model: KHS170-80

Koba model: KHS170-150

Koba model: KHS190-100

Koba model: KHS190-150

Koba model: KHS220-100

Koba model: KHS220-150

Koba model: KHS250-100

Koba model: KHS250-150

Koba Model: KHS250-200

Koba model: KHS250-300

Koba model: KHS300-150

Koba model: KHS300-250

Koba model: KHS340-200

Koba model: KHS340-300

Koba model: KHS360-250

Koba model: KHS360-400

Koba model: KHC24-15

Koba model: KHC24-30

Koba model: KHC24-60

Koba model: KHC24-90

Koba model: KHC24-120

Koba model: KHC31-40

Koba model: KHC31-60

Koba model: KHC31-100

Koba model: KHC38-60

Koba model: KHC38-100

Koba model: KHC24-120S

Koba model: KHC24-90S

Koba model: KHC24-60S

Koba model: KHC24-30S