LORCA KHUYẾN MÃI CHÀO HÈ - TẶNG QUÀ HẤP DẪN
Thời gian: Từ 12/5/2017 đến 12/7/2017
Nội dung khuyến mại:
Chương trình 1: Giảm giá 10% tặng máy hút mùi Lorca TA 2006C/70 trị giá 6.390.000đ áp dụng khi mua
Bếp từ Lorca LCI 809 giá chỉ còn 20.150.000đ
Bếp từ Lorca LCI 900 giá chỉ còn 19.700.000đ
Chương trình 2: Giảm giá 10% tặng máy hút mùi Lorca TA 2006B/70 trị giá 6.080.000đ áp dụng khi mua
Bếp điện từ Lorca LCE 819 giá chỉ còn 17.860.000đ
Bếp điện từ Lorca LCE 307 giá chỉ còn 16.190.000đ
Bếp từ Lorca LCI 800 giá chỉ còn 14.750.000đ
Chương trình 3: Giảm giá 10% tặng máy hút mùi Lorca TA 200IA/70 trị giá 4.950.000đ áp dụng khi mua
Bếp từ Lorca LCI 807giá chỉ còn 14.300.000đ
Bếp điện từ Lorca LCE 807 giá chỉ còn 14.300.000đ
Chương trình 4: Giảm giá 10% tặng máy hút mùi Lorca TA 3007A/70 trị giá 3.250.000đ áp dụng khi mua
Bếp từ Lorca LCI 1007C giá chỉ còn 7.190.000đ
Bếp điện từ Lorca TA 1007EC giá chỉ còn 7.190.000đ