Bảng giá áp dụng cho năm 2020:

Đồng giá cho 3 loại kích thước 50,000 đồng/tháng:
(660px x 90px)
(330px x 90px)
(205px x 205px)

Đăng ký tối thiểu 3 tháng.

Nếu đăng ký tối thiểu 6 tháng, bạn sẽ được giảm 10% trên tổng số tiền thanh toán.
Nếu đăng ký tối thiểu 12 tháng, bạn sẽ được giảm 20% trên tổng số tiền thanh toán.

Lưu ý:Banner do khách hàng tự thiết kế, cung cấp cho chúng tôi khi có nhu cầu đặt banner.

Mọi thông tin vui lòng liên hệ:

Email: thoigia24h@gmail.com