cập nhật Báo Giá máy nước nóng năng lượng mặt trời thái dương năng sơn hà ống dầu mới nhất, rẻ nhất trên thị trường 2019
trung tâm phân phối máy nước nóng NLMT - SEABIG xin trân trọng thông tin đến toàn cục người tiêu dùng Báo Giá máy nước nóng tích điện thái dương năng đất nước mới nhất, rẻ nhất thị phần.

[​IMG]
Bảng Báo Giá máy nước nóng tích điện mặt trời thái dương năng ống dầu 2019

TÊN sản phẩmHình ảnhgiá THÀNHthông tin mặt hàng​
I/ MÁY NƯỚC NÓNG NLMT THÁI DƯƠNG NẲNG TITAN 316
Máy nước nóng NLMT thái dương năng Titan 316 180 lít ống dầu
[​IMG]9,560,000 Việt Nam Đồng​
Máy nước nóng NLMT thái dương năng Titan 316 200 lít ống dầu
[​IMG]10,440,000 VNĐ​
Máy nước nóng NLMT thái dương năng Titan 316 220 lít ống dầu
[​IMG]11,300,000 VNĐ​
Máy nước nóng NLMT thái dương năng Titan 316 260 lít ống dầu
[​IMG]12,920,000 Việt Nam Đồng​
Máy nước nóng NLMT thái dương năng Titan 316 320 lít ống dầu
[​IMG]16,370,000 Việt Nam Đồng​
II/ THÁI DƯƠNG NẲNG tổ quốc GOLD
Máy nước nóng NLMT thái dương năng tổ quốc Gold 140L ống dầu
[​IMG]6,520,000 VNĐ​
Máy nước nóng NLMT thái dương năng giang san Gold 160L ống dầu
[​IMG]6,910,000 Việt Nam Đồng​
Máy nước nóng NLMT thái dương năng giang san Gold 180L ống dầu
[​IMG]7,390,000 VNĐ​
Máy nước nóng NLMT thái dương năng sơn hà Gold 200L ống dầu
[​IMG]8,050,000 VNĐ​
Máy nước nóng NLMT thái dương năng giang san Gold 240L ống dầu
[​IMG]8,770,000 Việt Nam Đồng​
Máy nước nóng NLMT thái dương năng giang san Gold 300L ống dầu
[​IMG]11,220,000 Việt Nam Đồng​
III/ THÁI DƯƠNG NẲNG giang san ECO + Plus
Máy nước nóng NLMT thái dương năng ECO Plus 140 lít
[​IMG]6,070,000 VNĐ​
Máy nước nóng NLMT thái dương năng ECO Plus 160 lít
[​IMG]6,460,000 VNĐ​
Máy nước nóng NLMT thái dương năng ECO + Plus 180 lít
[​IMG]6,940,000 Việt Nam Đồng​
Máy nước nóng NLMT thái dương năng ECO + Plus 200 lít
[​IMG]7,600,000 VNĐ​
Máy nước nóng NLMT thái dương năng ECO + Plus 240 lít
[​IMG]8,320,000 VNĐ​
Máy nước nóng NLMT thái dương năng ECO + Plus 300 lít
[​IMG]8,870,000 VNĐ​